Кола кровообігу

Два кола кровообігу. Суцільний поздовжньої перегородкою серце поділене на дві ізольовані половини: праву і ліву. Ліва частина серця (на рис. 63 вона розташована праворуч) містить багату киснем артеріальну кров, а права – бідну киснем, але багату вуглекислим газом венозну кров. Кожна половина серця складається з передсердя (верхньої камери) і шлуночка (нижньої камери). У передсердях кров збирається, потім вона направляється в шлуночки, а з шлуночків виштовхується в крупні судини. Тому початком кровообігу прийнято вважати шлуночки.
Як у всіх ссавців, кров у людини рухається по двох колах кровообігу – великому і малому (див. Рис. 63).
Велике коло кровообігу. У лівому шлуночку починається велике коло кровообігу. При скороченні лівого шлуночка кров викидається в аорту – найбільшу артерію.
Від дуги аорти відходять артерії, що забезпечують кров’ю голову і руки. У грудної порожнини від спадної частини аорти відходять судини до органів грудної клітини, а в черевній – до органів травлення, ниркам і до інших внутрішніх органів, до м’язів тулуба і до нижніх кінцівок. Артерії постачають кров’ю всі органи і тканини. Вони багаторазово розгалужуються, звужуються і поступово переходять в кровоносні капіляри.
У капілярах великого кола оксигемоглобін еритроцитів розпадається на гемоглобін і кисень. Кисень поглинається тканинами і використовується для біологічного окислення, а виділяється вуглекислий газ несеться плазмою крові і еритроцитами, з’єднуючись з гемоглобіном. Поживні речовини, що містяться в крові, надходять в міжклітинну рідину, а звідти в клітини. Після цього кров збирається в вени великого кола. Відня верхньої половини тіла впадають у верхню порожнисту вену, вени нижньої половини тіла – в нижню порожнисту вену. Обидві вени несуть кров у праве передсердя. Тут завершується велике коло кровообігу. Венозна кров переходить у правий шлуночок, звідки починається мале коло.

Малий (або легеневий) коло кровообігу. При скороченні правого шлуночка венозна кров направляється в легеневий стовбур, який потім розгалужується на дві легеневі артерії. Права артерія веде в праве легке, ліва – у ліве легке. Зверніть увагу: по легеневих артеріях рухається венозна кров! У легенях артерії гілкуються, стаючи все тонше і тонше. Вони підходять до легеневим бульбашок – альвеол. Тут тонкі артерії поділяються на капіляри, обплітаючи тонку стінку кожного бульбашки. Міститься у венах вуглекислий газ йде в альвеолярний повітря легеневого бульбашки, а кисень з альвеолярного повітря переходить в кров. Тут він сполучається з гемоглобіном. Кров стає артеріальною: гемоглобін знову перетворюється на оксигемоглобін і кров змінює колір – з темної стає червоною. Артеріальна кров по легеневих венах повертається до серця. Від лівого і правого легких до лівого передсердя направляються на дві легеневі вени, що несуть артеріальну кров. У лівому передсерді мале коло кровообігу закінчується. Кров переходить в лівий шлуночок, і далі починається велике коло кровообігу. Так вся кров послідовно проходить спочатку одне коло кровообігу, потім другий.
Кровообіг у серці ставиться до великого кола. Від аорти до м’язів серця відходить артерія. Вона опоясує серце у вигляді вінця і тому називається вінцевої артерією. Від неї відходять більш дрібні судини, розбиваючись на капілярну мережу. Тут артеріальна кров віддає свій кисень і поглинає вуглекислий газ. Венозна кров збирається в вени, які зливаються і кількома протоками впадають у праве передсердя.
Відтік лімфи забирає з тканинної рідини все, що утворюється в процесі життєдіяльності клітин, а також потрапили у внутрішнє середовище мікроорганізми і відмерлі частини клітин. Крім того, в лімфатичну систему надходять деякі поживні речовини з кишечника. Все це потрапляє в лімфатичні капіляри і з током лімфи направляється в лімфатичні судини. Проходячи через лімфатичні вузли, лімфа очищується і, звільнена від сторонніх домішок, впадає в вени шиї.
Таким чином, поряд з кровоносною система існує лімфатична система, яка дозволяє в тому числі очищати міжклітинний простір від непотрібних речовин.
Передсердя і шлуночки серця, аорти, АРТЕРИИ, КАПІЛЯРИ, верхніх і нижніх порожнисті вени, легеневої артерії, легеневі КАПІЛЯРИ, легеневі ВІДНЯ, артеріальної крові, венозна кров, вінцевих артерій.
Питання
1. Яка кров тече по артеріях великого кола, а яка – по артеріях малого?
2. де починається і де закінчується велике коло кровообігу, а де – малий?
3. Як ви вважаєте, до замкнутої або незамкненою системи відноситься лімфатична система?
Завдання
1. Простежте за схемою, зображеної на малюнках 50 і 63, шлях лімфи від моменту її утворення до впадіння в русло кровоносної судини. Вкажіть функцію лімфатичних вузлів.
2. Порівняйте будову і функції кровоносної і лімфатичної систем. У чому їх схожість і відмінності? Виберіть критерії порівняння, узагальніть результати і оформите їх у вигляді таблиці.
3. Опишіть шлях, який пройде лікарський препарат, введений у вену на лівій руці, якщо він повинен подіяти на легені.
Лабораторна робота
Вивчення особливостей кровообігу
I. Функція венозних клапанів.
Попередні пояснення. Якщо рука опущена, венозні клапани не дають крові стекти вниз. Клапани розкриваються лише після того, як в нижчих сегментах накопичиться достатня кількість крові, щоб відкрити венозний клапан і пропустити кров вгору, в наступний сегмент. Тому вени, по яких кров рухається проти сили тяжіння, завжди набряклі.
Хід досвіду
Підніміть одну руку вгору, а другу опустіть вниз. Через хвилину покладіть обидві руки на стіл.
Дайте відповідь на питання
1. Чому піднята рука зблідла, а опущена – почервоніла?
2. У піднятою або опущеною руці клапани вен були закриті?
II. Зміни в тканинах при перетяжках, що ускладнюють кровообіг (рис. 64).
Обладнання: аптечне гумове кільце або нитки.
Попередні пояснення. Перетяжка кінцівки утрудняє відтік крові по венах і лімфи по лімфатичних судинах. Розширення кровоносних капілярів і вен призводить до почервоніння, а потім і до посиніння частини органу, ізольованої перетяжкой. Надалі ця частина органу стає білою через вихід плазми крові в міжклітинні проміжки, оскільки тиск крові зростає (так як немає відтоку крові), а відтік лімфи по лімфатичних судинах також заблокований. Тканинна рідина накопичується, здавлюючи клітини. Орган стає щільним на дотик. Починається кисневе голодування тканин суб’єктивно відчувається як повзання мурашок, поколювання. Робота рецепторів порушується.

Накрутите на палець гумове кільце або перетягніть палець ниткою. Зверніть увагу на зміну кольору пальця. Чому він робиться спочатку червоним, потім фіолетовим, а потім белим? Чому відчуваються ознаки кисневої недостатності? Як вони проявляються? Доторкніться перетягненим пальцем до будь-якого предмета. Палець здається якимось ватним. Чому порушена чутливість? Чому тканини пальця ущільнені?
Зніміть перетяжку і помасажуйте палець у напрямку до серця. Що досягається цим прийомом?
Дайте відповідь на питання
1. Чому шкідливі туго затягуватися ременем, носити тісне взуття?
2. Чому вийшли з моди корсети, якими затягувалися дами XIX століття?

Посилання на основну публікацію