Клітинний гомеостаз

Гомеостаз – будь саморегулюючий процес, за допомогою якого біологічні системи спрямовуються до підтримки внутрішньої стабільності, пристосовуючись до оптимальних для виживання умовами. Якщо гомеостаз успішний, то життя триває; в іншому випадку, відбудеться лихо або смерть. Досягнута стабільність фактично є динамічною рівновагою, в якому відбуваються безперервні зміни, але переважають відносно однорідні умови.

Клітини залежать від середовища тіла, щоб зберігати життєздатність і правильно функціонувати. Гомеостаз підтримує середу тіла під контролем і зберігає сприятливі умови для клітинних процесів. Без правильних умов тіла певні процеси (наприклад, осмос) і білки (наприклад, ферменти) не працюватимуть належним чином.

Чому гомеостаз важливий для клітин? Живі клітини залежать від руху хімічних речовин навколо них. Хімічні речовини, такі як кисень, вуглекислий газ і розчинена їжа, необхідно транспортувати в клітини і з них. Це здійснюється процесами дифузії та осмосу, що залежать від балансу води і солі в тілі, які підтримуються гомеостазом.

Клітини залежать від ферментів, щоб прискорити багато хімічних реакцій, що підтримують життєдіяльність і функціональність клітин. Ці ферменти працюють найкраще за певних температурах, і тому знову гомеостаз життєво важливий для клітин, оскільки він підтримує постійну температуру тіла.

Посилання на основну публікацію