1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Клітинні тканинні системи (клітинні популяції)

Клітинні тканинні системи (клітинні популяції)

Тіло дорослої людини утворено 220-250 типами диференційованих клітин, кожен з яких відповідає конкретному напрямку функціональної спеціалізації (цітотіп, цітофенотіп). Окремі клітинні типи закономірно (по набору і кількості) представлені в різних органах і структурах організму. У гістології склалося уявлення про клітинної популяції, до якої відносять сукупність клітин одного цітотіпа (гепатоцити або печінкові клітини, кардіоміоцити, нервові клітини з підрозділом по варіантах або субпопуляциям – нейрони Пуркіньє кори мозочка, пірамідні нейрони кори головного мозку). Запровадження зазначеного поняття, з одного боку, створює перспективу оцінити сумарний функціональний потенціал організму за окремими напрямами клітинної спеціалізації. З іншого боку, усвідомлюються підходи до вирішення питання про шляхи підтримки необхідного рівня цього потенціалу в часі – шляхом клітинної проліферації або іншими способами (клітинна гіпертрофія, внутрішньоклітинна регенерація). Класифікуючи клітинні популяції, класична гістологія в якості ведучого, практично виняткового критерію використовує збереження клітинами пролиферативного потенціалу – в прямому вигляді (гепатоцити) або завдяки наявності матричних (камбіальних) про-ліфератівних зон (клітини периферичної крові, епідерміс шкіри). Відповідно класифікація варіантів клітинних популяцій в багатоклітинних організмі будується на оцінці балансу між темпами втрати і заповнення клітинного матеріалу за рахунок мітотичного поділу. Так, виділяються популяції оновлюються (клітини епітеліальної вистилки тонкої кишки, сполучної тканини), що ростуть (гепатоцити), стабільні (нейрони, кардіоміоцити). Можливі варіанти клітинних популяцій, якщо виходити з названого вище критерію, наведено на рис. 3.10.

Згідно сучасним уявленням джерелом, з якого утворюються всі диференційовані клітини, є стовбурові (прогеніторні) клітини, а процес, завдяки якому в індивідуальному розвитку та / або при регенерації органів та тканин в організмі з’являються клітини необхідних цітотіп, носить назву гистогенеза (див. П. 3.1.3).

Стовбурові клітини відрізняються рядом особливостей. По-перше, вони складають в організмі самопідтримується популяцію в тому сенсі, що певну їх кількість відновлюється шляхом поділу, якщо частина клітин залишають популяцію, ставши на шлях клітинної диференціювання. Передбачається, однак, що в міру збільшення віку особини чисельність зазначених популяцій (маються на увазі, перш за все, популяції регіональних резидентних стовбурових клітин) скорочується. По-друге, стовбурові клітини здатні до так званого асиметричному мітотичного поділу, коли одна з утворюються дочірніх клітин вступає в наступний мітотичний цикл, сприяючи підтримці кількості стовбурових клітин, тоді як інша встає на шлях диференціювання. Якщо обидві дочірні клітини, що виникли внаслідок поділу стовбурової клітини, повертаються в мітотичний цикл, говорять про симетричному митозе. Природа сигналів і клітинний механізм розмежування симетричного і асиметричного митозов не з’ясовані.

Прогеніторних називаються стовбурові клітини, які вступили в гистогенез, тобто для яких напрямок спеціалізації визначено (початкова подія клітинної диференціювання у вигляді детермінації відбулося): ймовірно прогеніторних є регіональні або резидентні стовбурові клітини. Прийнято вважати, що ймовірність онкотрансформації прогеніторних клітин порівнянна з імовірністю онкотрансформації звичайних сіматіческіх клітин на завершальній стадії гістогенезу.

З урахуванням зазначеного, уявлення про клітинних популяціях трансформуються в уявлення про тканинних клітинних системах (рис. 3.11). Всі процеси, що ведуть до оформлення (індивідуальний розвиток) або до підтримання та відновлення (фізіологічна і репаративна регенерація) в організмі груп клітин певного цітофенотіпа, мають у своїй основі відповідні гістогенези. Принципова структура гистогенеза показана на рис. 3.12. Місце і роль різних клітинних механізмів у гістогенез відображені в рис. 3.13. З малюнка 3.12 випливає, що гістогенез починається зі стовбурної (ембріогенез) або прогеніторних (народжена людина, можливо плід на стадії органогенезу) клітини.

Дані з біології стовбурових і прогеніторних клітин-попередниць диференційованих клітин різних цітотіп (цітофено-типів) служать основою для розробки терапевтичних біомедичних клітинних технологій нового покоління, що відносяться до формирующемуся розділу практичної охорони здоров’я – регенеративної медицини.

ПОДІЛИТИСЯ: