Клітинна будова тіла людини

Клітини тварин і людини відрізняються від клітин рослин Тому їх називають тваринами клітинами. О,., Дуже різноманітні за формою, величиною, наявності або відсутності відростків, війок і т. Д. Це залежить від функцій, умов харчування і розвитку клітин.

Будова тваринної клітини. За допомогою електронного мікроскопа вдалося дізнатися багато нового про будову клітин (рис. 2).

Кожна тваринна клітина складається з цитоплазми і я д р а. Зовні клітина покрита плазматичною мембраною – оболонкою (1), що складається з ущільненого шару цитоплазми. Вона регулює склад вмісту клітини, пропускаючи в неї одні речовини і затримуючи інші. На відміну від оболонки рослинних клітин, це жива, функціонуюча частина клітини. Цитоплазма являє собою полужидкое, в’язке, речовина дуже складної будови. Вона прозора й безбарвна.

Ядро теж, складається з напіврідкого речовини – нук – леоплазми (від лат. Нуклеус – ядро). Мембрана, що оточує ядро ??- ядерна про боло ч. К а (2), як і оболонка клітини, складається з цитоплазми і регулює постійне надходження речовин в ядро ??і з нього. Всередині ядра знаходяться одне або кілька ядерець (3) і темні грудочки речовини хроматину (4). Зазвичай ядро ??лежить в центрі клітини. Воно керує всіма процесами, що протікають в клітині. Будь яка, навіть найменша клітина має дуже південне будову.

Крім основних структур – оболонки, ядра і цито – тазми, в ній є дрібні органели, які виконують різні функції.

У цитоплазмі клітини є лізосоми (5). Це травний апарат »клітини. У них засвоюються поживні речовини, принесені до клітки кров’ю. Тут же знаходяться мітохондрії (6). Вони овальної форми, покриті оболонкою і всередині розділені (не до т’онца) перегородками. Мітохондрії постачають клітину Нерген, необхідної для життя. Найбільше в клітці рибосом (7). На їх поверхні утворюються бел – “I, що входять до складу тіла людини. Поблизу ядра знахо – деться клітинний центр (8). Вся цитоплазма про – лзана численними канальцями (9).

Ядро теж містить органели – хромосоми, але видно вони не завжди. Про них буде розказано нижче.

Хімічний склад клітини. У тваринній клітині є органічні речовини: вуглеводи, жири, білки і нук -: еінозие кислоти.

Вуглеводи складаються з вуглецю, водню і кисню. В організмі людини вони присутні у вигляді глюкози і тваринного крохмалю – г л і до ге н а. Вуглеводи входять до складу цитоплазми клітин.

Жири складаються з тих же хімічних елементів, що і вуглеводи. Але кисню в них менше. Вони входять до складу клітинних мембран, їх багато в нервових клітинах.

Білки складають основну масу цитоплазми і ядра Крім вуглецю, водню і кисню, вони містять азот, сірку, фосфор і деякі інші елементи. Кожна молекула білка складається з тисяч атомів. Ось формула молекули білка гемоглобіну, забарвлюючого кров у червоний колір: C3832H46160872N780S8Fe4.

За допомогою особливих білків, наявних в цитоплазмі, здійснюються всі фізіологічні процеси, що відбуваються в клітині. Ці білки називають ферментами. Всього в клітині міститься близько 1 ТОВ різних білків.

Нуклеїнові кислоти вперше були виділені з ядер, але утримуються вони і в цитоплазмі. Складаються нуклеїнові кислоти з вуглецю, кисню, водню, азоту, фосфору. Їх молекули іноді крупніше молекул білків. Найважливішими є дезоксір ібону- клеЬ нова (скорочено ДНК) ірібонуклеіно – вая (РНК) кислоти. РНК бере участь у синтезі білків. Двадцять видів молекул РНК «підвозять» до рибосом, кожна свою з 20 складових частин молекул білка. З них на поверхні рибосом за участю ферментів будується білкова молекула. Крім органічних речовин, в клітинах містяться вода і мінеральні солі.

Життєдіяльність клітини. Живі клітини поглинають кисень і поживні речовини, За рахунок засвоєння поживних речовин відбувається ріст клітин і заміна сполук, що зруйнувалися в процесі життєдіяльне:.:.

Клітини відповідають на подразники. Це властивість називається подразливістю. Вона властива і одноклітинним організмам і клітинам тіла тварин і людини.

Клітини розмножуються поділом. При розподілі в клітці відбуваються великі зміни, особливо в її ядрі. До моменту поділу в ядрі зникають ядерця, а з хроматину утворюються схожі на палички хромосоми (рис. 3, Л). Потім стає помітним подвоєння числа хромосом, розбіжність їх в обидві половини ділиться клітини (рис. 3, Б).

У хромосомах міститься ДНК. Вона є речовиною спадковості: від неї залежить характерна особливість живих організмів – здатність відтворювати нащадків, подібних собі. З ділиться клітини утворюються дві дочірні, точно такі ж, як і материнська. Діти схожі на батьків, а клітина дочірня па материнську тому, що ДНК хромосом управляє процесом синтезу білка в клітинах.

У процесі життєдіяльності клітина поглинає одні речовини і виділяє інші. Так відбувається обмін речовин між клітиною і навколишнім середовищем.

Посилання на основну публікацію