Класифікація тварин і основні систематичні групи

На Землі мешкає безліч різних видів тварин. При цьому щорічно вчені-зоологи відкривають нові види.

Щоб орієнтуватися в різноманітті тварин, існує наука систематика, метою якої є розподіл тварин за різними групами – їх класифікація. Вона ж допомагає помістити знову відкриті види в потрібному місці загальної системи, тобто об’єднати їх у групи – одиниці класифікації.

Центральне поняття класифікації тварин і рослин – це вид.

Вид – це сукупність особин, що населяють певну територію, що мають подібну будову, спосіб життя, здатних схрещуватися і давати плідне потомство. Вид, в свою чергу, складається з популяцій.

Популяція – це сукупність особин одного виду, які тривалий час мешкають ізольовано від інших популяцій на певній частині ареалу (місця розповсюдження) виду.

Як основна систематична одиниця вид був введений в науку великим шведським вченим Карлом Ліннеєм (1707-1778). Відкриваючи нові види, вчені детально описували їх і кожному привласнювали назву. Спочатку така назва давалась лише рідною мовою відкрившого вид зоолога. Лінней запропонував користуватися для цього єдиною міжнародною мовою – латинською. щоб зоологи різних країн могли розуміти, про яку тварину йде мова. Лінней запропонував присвоювати кожному виду тварин латинське ім’я, яке складається з двох слів. Перше слово цього імені – іменник, який позначає приналежність тварини до певного роду (наприклад, Larus, що означає «чайка»). Друге слово – прикметник, видове визначення (ridibundus, що означає «озерна»). У підсумку виходить видова назва добре відомої птиці – озерної чайки (Larus ridibundus). І ця назва належить тільки їй, не зустрічається більше ні в кого з величезного числа видів тварин нашої планети.

Близькі види об’єднують в один рід.

Наприклад: ворона, ворон, галка і грач об’єднані в рід ворон (Corvus). Близькі роди об’єднують в сімейства: рід ворон, рід сорока, рід сойка, рід кедровка об’єднані в сімейство Воронові (Corvidae). У свою чергу, близькі сімейства об’єднують в загони. Так, сімейство Синицеві, сімейство Воронові, сімейство Ластівкові належать до загону Горобцеподібні (Passerifor-mes). Близькі загони складають клас. Так, загін Горобцеподібні, загін Совоподібні, загін Гусеподібні належать до класу Птахи (Aves).

Близькі класи об’єднані в типи.

Так, клас Птахи, клас Амфібії, клас Ссавці входять в тип Хордові (Chordata). В даний час виділяють до 25 різних типів тварин. Всі вони об’єднані в царство Тварини. Іноді найпростіші, одноклітинні водорості і деякі інші групи мікроорганізмів виділяють в особливе царство Найпростіші (що в перекладі з грецької означає «найперші»), що поєднують у своїй будові і життєдіяльності риси тварин і рослин. У цьому підручнику найпростіші розглядаються у складі окремого підцарства царства Тварини.

Об’єднання в різні систематичні групи робиться фахівцями-біологами не довільно, а відповідно до наукових відомостей, заснованих на детальному вивченні будови тварини, її фізіології, генетики, розповсюдження і навіть поведінки. Існує міжнародний кодекс (звід правил) назв тварин. У сучасній систематиці використовують проміжні категорії: надзагін (вище загону), підтип (нижче типу), підклас (нижче класу).

Сучасна класифікація тварин – природна.

Вона відображає еволюційні, родинні відносини між ними.

Всі інші тварини належать до підцарства Багатоклітинні. Серед них розглядаються типи: Кишковопорожнинні, Плоскі черви, Круглі черви, Кільчасті черви. В інших типах більш докладно вивчаються класи тварин. Так, в типі Молюски розглянуті представники класів Брюхоногі, Двостулкові, Головоногі. У найбільшому за кількістю видів типі Членистоногі вивчаються класи Ракоподібні, Павукоподібні, Комахи.

Тип Хордові включає:

  • класи Хрящові риби;
  • кісткові риби (які об’єднують в надклас Риби);
  • земноводні;
  • плазуни;
  • птахи;
  • ссавці.

У найбільш високоорганізованому класі ссавців розглядається 11 загонів, а у великих загонах Хижі і Примати – представники найважливіших сімейств. Це дозволяє схему класифікації наповнити конкретним змістом.

Сучасна система тваринного світу побудована на основі ступеня спорідненості між тваринами та їх походженням. Типи тварин розташовані від простих (нижчих) до більш складних (вищих), що відповідає загальному напрямку історичного розвитку (еволюції) тваринного світу на Землі. Класифікація – об’єднання тварин в групи на основі подібності внутрішньої і зовнішньої будівлі, фізіології, генетики, родинних зв’язків, здатності виробити повноцінне потомство.

Вправи з пройденого матеріалу

  • Які завдання науки систематики? Як вона допомагає вивчати царство тварин?
  • Назвіть основну одиницю класифікації. Дайте її визначення.
  • Побудуйте послідовний ланцюжок підпорядкування основних систематичних категорій в царстві тварин на конкретному прикладі.
  • Порівняйте систематичні категорії царства рослин і царства тварин. Наведіть приклади.
Посилання на основну публікацію