Класифікація мікроорганізмів за типом харчування

Мікроорганізми, як і всі живі істоти, залежно від джерела вуглецю ставляться до автотрофам або гетеротрофам.

Залежно від джерела енергії мікроорганізми діляться на фототрофи (використовують енергію Сонця, наприклад, ціанобактерії) і хемотрофи (використовують енергію хімічних реакцій, наприклад, серобактерии, нитрифицирующие, железобактерии).

Залежно від джерела електронів в енергетичному процесі мікроорганізми діляться на літотрофи (джерело електронів – неторганіческіе речовини) і органотрофов (органічні речовини). Таким чином, можна виділити 8 поєднань типів енергетичного та конструктивного метаболізму прокаріотів. Більшість вивчених прокаріот відноситься до групи хемоорганогетеротрофов, серед фотосинтезирующих – до групи з фотолітоавтотрофним харчуванням. Однак виявлені і мікроорганізми з хемолітоавтотрофами (наприклад, водневі бактерії), хемолітогетеротрофіей (метанобразующие архебактерии), фотоорганоавтотрофіей (деякі пурпурні бактерії) та ін. Незвичайними шляхами метаболізму. Деякі мікроорганізми здатні використовувати різні джерела електронів або енергії.

Мікроорганізми – гетеротрофи діляться також на групи:

  • – Сапрофіти (метатрофи), що харчуються мертвою тканиною тварин і рослин (наприклад, Bacillus mesentericus – картопляна паличка);
  • – Паразити (паратрофії), які живуть за рахунок органіки живих організмів (іноді є збудниками інфекційних захворювань (наприклад, Mycobacterium tuberculosis-туберкульозного паличка).
  • Залежно від джерела азоту мікроорганізми також діляться на групи:
  • – Аміноавтотрофи засвоюють азот з неорганічних речовин (азотфиксирующие грунтові бульбочкові бактерії; нітритного-нітратні – окислюють аміак до солей азотистої і азотної кислот);
  • – Аміногетеротрофи використовують органічні джерела азоту – дезамінується (засвоюють тільки амінокислоти), пептонізірующіе (тільки пептони), протеолітичні або гнильні (розщеплюють білки, здатні виділяти екзоферменти в зовнішнє середовище).

Залежно від особливостей метаболізму виділяють також групу прототрофов – бактерій, здатних синтезувати всі з’єднання з глюкози як єдиного джерела С і з солей амонію як єдине джерело азоту; всі інші – ауксотрофи.

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.