Класифікації екосистем

Існують різні класифікації екосистем. Їх розрізняють по:

 • географічному положенню – океанські, сухопутні, річкові, гірські;
 • розміром – великі, середні, малі;
 • джерела енергії – звичайні (продуценти – зелені рослини), нестандартні (продуценти – хемотрофних бактерії, що мешкають у підводних вулканів);
 • походженням і багатьом іншим факторам.

За походженням екосистеми традиційно поділяють на:

 • Природні. До них відносяться історично склалися формації, в яких круговорот речовини і енергії відбувається з мінімальною участю людини або зовсім без нього.
 • Штучні (антропогенні). Це біогеоценози, створені людиною і можуть існувати тільки при його активній участі.

Вони в свою чергу поділяються на:

 • Техноекосистеми – їх поява спровоковано промисловою діяльністю. Це можуть бути кар’єрні розробки, сміттєві полігони, ставки-відстійники;
 • Агроекосистеми – виникли як результат сільськогосподарської діяльності;
 • Урбаноекосистеми – виникають в результаті створення людських поселень.

Природні екосистеми, також, можуть поділятися на:

 • Наземні. До них відносяться – тропічні ліси, пустелі трав’янисті і піщані, савани, степи, хвойні і листопадні ліси, тундра і інші.
 • Водні. Їх прикладами можуть бути – озеро, річка, болото, пелагические (океанські), естуарние (місце впадання річки, протоку, бухта), рифтові глибоководні.

Створені людиною агроекосистеми складаються з тих же компонентів, що і природні, але мають ряд відмінностей:

 • кругообіг в них незамкнений, так як частина речовини і енергії вилучається людиною в вигляді врожаю. Для природних екосистем властива тенденція включати в круговорот максимально можливу кількість енергії;
 • короткими харчовими ланцюгами, в зв’язку з керуванням людиною. Зайві види тварин організмів знищуються і видаляються, так само як і небажані рослини;
 • невисокою стійкістю, великим ступенем залежності від людини;
 • переважанням одного або невеликої кількості видів.

Якщо людина не підтримує штучно існування агроекосистеми, вона повертається до природного стану – повністю або видозмінивши.

Посилання на основну публікацію