Класичні методи дослідження клітини

При розгляданні живої клітини в звичайний мікроскоп багато деталей видно недостатньо ясно, так як за кольором і щільності клітина майже не відрізняється від води і скла. Це викликає необхідність фіксувати і фарбувати клітку. Внаслідок хімічних відмінностей одні компоненти клітини фарбуються певними барвниками швидше і інтенсивніше, ніж інші.

Застосовуючи кілька барвників, можна забарвити різні частини клітини в різні кольори і таким чином чітко їх виявити. При використанні набору барвників були отримані прекрасні багатоколірні зображення клітин. При всіх перевагах цього методу дослідження структури клітин часто все ж виникає сумнів, чи не відбулися в процесі фіксації та фарбування такі зміни, що отримується в результаті всієї цієї обробки картина не відповідає дійсній структурі живої клітини.

Велику допомогу у вирішенні подібної проблеми надав фазово-контрастний мікроскоп, пристрій якого засноване на використанні різниці в коефіцієнті заломлення світла різними структурами клітини. Не всі частини клітини однаково заломлюють світло. У фазово-контрастному мікроскопі світло направляється на клітку під певним кутом; різниця в коефіцієнті заломлення призводить до того, що одні ділянки клітини виглядають більш темними, ніж інші. Завдяки цьому вдається розглянути багато деталей будови живої клітини, недоступні для спостереження в простому мікроскопі.

Важливим досягненням техніки мікроскопічного дослідження виявився також і інтерференційний (світловий) мікроскоп. Подібно до того, як при проходженні через призму білий світ розкладається на складові кольору, утворюючи спектр, так і в інтерференційному мікроскопі відбувається розкладання світла при проходженні через різні компоненти клітини. В результаті виходить забарвлене зображення, причому кожна частина клітини має специфічне забарвлення залежно від щільності та інших властивостей. Таке зображення цінне не тільки тому, що воно контрастне, але і тому, що воно дозволяє провести хімічний аналіз клітинних компонентів, так як за інтенсивністю поглинання світла можна охарактеризувати будь-яка хімічна сполука. Завдяки винаходу нових мікроскопів в дослідженні структури і функції клітин в останні роки були досягнуті величезні успіхи.

Посилання на основну публікацію