1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Кисень в клітинах

Кисень в клітинах

Додатково більшості організмів потрібен кисень – це організми аероби (аеро – повітря, біос – життя), а анаеробним (а, ан – негативна частка) – кисень не потрібен для протікання реакцій, але таких організмів порівняно мало.

Нагадаємо, що кисень утворюється в умовах фотосинтезу.

За допомогою сонячної енергії з води і вуглекислого газу рослини створюють органічну речовину глюкозу і кисень:

6СО2 (6 молекул вуглекислого газу) + 6Н2О (6 молекул води) → С6Н12О6 (1 молекула глюкози) + 6О2 (6 молекул кисню).

У світлову фазу фотосинтезу синтезується АТФ. А також розкладається вода, виходить кисень (відбувається фотоліз (від лат. Фотос – світло, лізис – розчинення)). Іони водню зв’язуються зі спеціальним переносником (НАДФ) (щоб використовуватися в темновой фазі).

У темновой фазі використовується енергія АТФ для утворення глюкози з взятого водню і вуглекислого газу.

Чим краще рослини висвітлені в світловий фазі, тим вище швидкість фотосинтезу – це можна визначити за кількістю виділився кисню.

Деякі бактерії здатні до хемосинтезу (хімічного синтезу) – без світла вони окислюють неорганічні речовини, перетворюючи їх в органічні.

ПОДІЛИТИСЯ: