Каріотип – коротко

Каріотип – це сукупність ознак хромосомного набору організму (число хромосом, їх форма і величина).

Умовна запис Кариота-па включає загальну кількість хромосом, статеві хромосоми і можливі відхилення в наборі хромосом. Наприклад, каріотип нормального чоловіка записується як 46, XY, а каріотип нормальної жінки – 46, XX.

Клітини багатоклітинних організмів можна розділити на соматичні і статеві.

Соматичні клітини – це всі клітини тіла, що утворюються в результаті мітотичного поділу.

Вивчення хромосом дозволило встановити, що для соматичних клітин організму кожного біологічного виду характерно постійне число хромосом. Наприклад, у людини їх 46. Набір хромосом соматичних клітин називають диплоїдним (2п), або подвійним.

Посилання на основну публікацію