Ізотонічне і ізометричне скорочення

При надходженні в м’яз нервових імпульсів по руховому нерву (непряме подразнення) або при безпосередній дії на м’яз дратівної агента (пряме подразнення) в м’язі розвивається напруга і вона стає коротшим і товщі, обсяг її майже не змінюється. Ця зміна напруги або форми м’язи називається м’язовим скороченням. Якщо м’яз скорочується при відсутності опору зміни її довжини або за відсутності вантажу, то напруга її м’язових волокон не змінюється, воно наближається до нуля. Таке скорочення називається ізотонічним.

Слід врахувати, що і при відсутності вантажу природні скорочення м’язів не є ізотонічними, так як при скороченні м’яза піднімають кістки і свою власну вагу і, крім того, долають опір протилежних м’язів. До ізотонічного наближається скорочення м’язів мови, що піднімає тільки свою вагу. Якщо м’яз не може скоротитися при непрямому і прямому подразненні внаслідок того, що до неї прикріплений надмірно великий вантаж або її сухожилля міцно закріплені в обох кінцях, то в ній розвивається максимальна напруга, а довжина її залишається незмінною. Таке скорочення називається ізометричним. Повністю ізометричних природних скорочень також не буває, так як для вимірювання напруги необхідно встановити величину максимального вантажу, зрушуваної м’язом. Отже, м’яз при цьому скорочується, і її довжина досить незначно змінюється. В організмі м’язи скорочуються із зміною довжини і з напругою. Такі скорочення називаються ауксотоніческімі (змішаними).
Взаємодія нервової і гормональної регуляцій

Нервова система регулює надходження в кров гормонів і забезпечує єдність і взаємодія всіх органів двома фізіологічними механізмами: нервовим та нервово-гуморальним, виконуючи таким чином провідну роль у здійсненні єдності функцій організму в його взаєминах із зовнішнім світом. Нервовий і нервово-гуморальний механізми пов’язані один з одним і функціонують одночасно. Нервова система регулює функції залоз внутрішньої секреції, а гормони діють на нервову систему.

Посилання на основну публікацію