1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Історія розвитку та методи генетики

Історія розвитку та методи генетики

Чим і як забезпечується передача спадкових ознак? Перші спроби відповісти на це питання обгрунтовано були зроблені Грегором Менделем в 1865 році. Проводячи досліди зі схрещування гороху, він дійшов висновку, що спадковий представлений парними задатками, кожен з яких відповідає за певний ознака організму.

У 1911-1920 Морган сформулював хромосомну теорію спадковості.

У 1944 Ейвері довів, що речовина спадковості – це нуклеїнові кислоти, а в 1953 році Уотсон і Крик створили просторову модель ДНК.

У 60-ті роки була проведена розшифровка генетичного коду (Холлі, Корану, Ніренбергер), здійснено перший синтез гена в лабораторії (Корану), створена теорія регуляції синтезу білка на

основі оперона (теорія Жакоба і Моно).

У 70-і роки були розроблені перші методи генної інженерії, а вже в кінці 20 століття реальністю стало клонування тварин і виробництво трансгенних рослин в промислових масштабах.

Методи вивчення спадковості і мінливості (генетики):

• S гибридологический (заснований Менделем);

• S генеалогічний (складання та аналіз родоводів);

• S блізнецовий (роль спадковості і середовища);

• S цитогенетичний (дослідження хромосом під електронним мікроскопом);

• S популяційний (дослідження поширення окремих генів або хромосомних аномалій в популяціях);

• S мутаційний (вплив на гени і вивчення наслідків);

• S рекомбінаційний – вивчення частоти схрещування (рекомбінації, кросинговеру) між генами в одній хромосомі, складання карт хромосом;

• S метод селективних проб (біохімічний) – встановлення зміни послідовності амінокислот у поліпептидному ланцюзі як результату генних мутацій.

Основна мета методів генетики – визначити послідовність генних локусів і тонку структуру генів, а також їх зв’язок з успадкованими ознаками. Геном поділяють на хромосоми, хромосоми – на групи зчеплення, потім на окремі гени.

ПОДІЛИТИСЯ: