Історія еволюційного вчення в античному світі

Стародавня Греція

За уявленнями грецьких вчених, що жили до V ст. до н. е., світ з’явився з води, вогню і повітря, а перші тварини походять з води. Їх тіло було вкрите лусочками, які зникли з переходом тварин на сушу. Геракліт вказував, що природа постійно оновлюється.

Емпедокл

На думку грецького вченого Емпедокла (490-430 рр. До н.е.), вся нежива і жива природа сталася з протилежностей – вогню і води, повітря і землі. Спочатку окремо виникали органи і частини тварин, потім вони, з’єднуючись один з одним, утворили організми. З’єднання відповідних один одному органів призводило до розвитку нормальних, а з’єднання невідповідних – до розвитку ненормальних організмів. Перші, розмножуючись, залишали потомство, а останні гинули.

Аристотель

У розвиток природознавства Стародавньої Греції великий внесок вніс Аристотель (384-322 рр. До н.е.). Він створив основу класифікації тварин, вперше торкнувся питання порівняльної анатомії і ембріології. Його перу належать такі праці, як «Про виникнення тварин», «Про частинах тварин» та ін. В них він висував деякі ідеї про поступовий розвиток природи. Арістотелем було відомо близько 500 видів тварин. Він вказував на необхідність при класифікації тварин звертати увагу не на окремі, а на безліч ознак. Усіх тварин він поділяв на дві великі групи – тварини «з кров’ю» і «без крові», які відповідають сучасним хребетним і безхребетним. Тварини «з кров’ю» були розділені на п’ять великих пологів. Поняття «великий рід» може бути ототожнене з сучасним поняттям «клас». Аристотель розрізняв 130 видів «безкровних». Як він підкреслює, медузи, актинії і губки за своєю організацією близькі, з одного боку, до тварин, а з іншого – до рослин. Тому Аристотель називав їх зоофитов. Як вказується в праці «Про виникнення тварин», розвиток ембріона відбувається в певній послідовності. Зародок спочатку має структуру, властиву зоофитов, але поступово набуває загальні риси тварин, будова, властиве своїм виглядом, і, нарешті, риси, притаманні даному індивіду. На думку вченого, нутрощі всіх тварин «з кров’ю» схожі один на одного і розташовані однаково.

Теофраст

Один з учнів Аристотеля, Теофраст, вивчив понад 400 видів рослин і описав їх будову, фізіологію і практичне значення. Він підтримував думку про можливість перетворення рослин одного виду в інший. Матеріал з сайту http://wikiwhat.ru

Древній Рим

Лукрецій Кар

Римський вчений Лукрецій Кар (99-55 рр. До н.е.) стверджував, що світ виник сам собою, тварини також відбулися з землі, причому спочатку виникли нежиттєздатні види, згодом – навчилися рухатися, харчуватися, розмножуватися, захищатися від ворога нормальні тварини .

Клавдій Гален

Клавдій Гален (130-200 рр.) Був одним з основоположників медицини. Він вивчив будову вівці, собаки, ведмедя та інших хребетних тварин, зазначив схожість будови тіла мавпи і людини. Однак його положення в області фізіології не позбавлені деяких помилок. Наприклад, на його думку, повітря надходить в серце, кров переходить з одного шлуночка в інший через отвори в стінці, розташованої між ними.

Посилання на основну публікацію