Інструментальні та лабораторні методи дослідження

Інструментальні та лабораторні методи дослідження хворого різноманітні, а в останні роки їх число безперервно збільшується. На відміну від основних (таких як розпитування, огляд, пальпація, перкусія, аускультація) ці методи базуються на сучасних досягненнях фізики, хімії, біології та суміжних наук, вимагають для проведення дослідження додаткової більш-менш складного інструментарію або обладнання (такого як термометр, електрокардіограф , рентгенівська установка, лабораторне обладнання і т. д.) і спеціально підготовленого медичного персоналу (лаборантів, техніків, лікарів-лаборантів, лікарів-рентгенологів і т. д.).
Широке застосування в клінічній та дослідницької практиці лабораторних та інструментальних методів дослідження дозволяє глибше вивчати вже відомі і недостатньо відомі хвороби, а головне – здійснювати їх ранню діагностику, без якої неможливо своєчасне лікування.
Слід ще раз підкреслити, що і лабораторні, та інструментальні дослідження проводяться тільки після складання ретельно продуманого, логічно обгрунтованого плану обстеження хворого і обов’язково при обліку відповідних показань і протипоказань до їх виконання. Наприклад, для літньої людини з вираженою клінічною картиною ішемічної хвороби серця, страждаючого гіпертонічною хворобою, гастродуоденоскопія небезпечна і без особливо важливої ​​причини (підозра на пухлину шлунка) вона цьому хворому протипоказана.
У таких випадках доводиться ретельно обмірковувати план подальших дій, зваживши всі «за» і «проти» і зіставивши ймовірність виявлення пухлини, яку, можливо, можна своєчасно оперувати, і ступінь ризику від ускладнень самої ендоскопічної процедури. Свій висновок та обґрунтування вибору тактики необхідно ретельно відобразити в історії хвороби. Якщо прийнято рішення провести гастродуоденоскопию, необхідно здійснити спеціальну підготовку хворого (призначити седативні препарати, коронаролітичну, гіпотензивні засоби та ін.), А при проведенні дослідження обов’язкова присутність лікаря.
Лабораторні та інструментальні методи дослідження раніше позначалися як додаткові, оскільки вони застосовуються не у всіх випадках і тільки після обстеження хворого за допомогою основних методів. Однак, широко втілившись у медичну практику, деякі з них виявилися настільки важливими і цінними для діагностики, що без їх застосування лікар нерідко не може з достатньою впевненістю встановити точний діагноз захворювання. У даному розділі розбираються лише загальні принципи лабораторних та інструментальних методів дослідження. У розділах, присвячених дослідженню окремих органів і систем, ці методи будуть висвітлені більш детально.

Посилання на основну публікацію