Індикатори життєдіяльності популяції

Якщо брати популяційний рівень, то і тут можна виявити індикаційні ознаки. Наприклад, для ряду видів добре відома зв’язок між певним фенотипом і станом навколишнього середовища. Наростання частки темних (часто чорних) особин березового п’ядуна зазвичай свідчить про підвищення забруднення місцевості.

Нерідко чутливим індикатором є і структура співтовариства. Наприклад, панування Еврибіонти або видів, пов’язаних з ранніми стадіями сукцесій, зазвичай свідчить про значні порушення в екосистемі.
Серед конкретних методів біоіндикації є інструментальні, коли відібрані зразки доводиться аналізувати тими чи іншими фізичними або хімічними методами, і є візуальні, коли вплив визначається зі зміни морфологічних, рісуночних-фарбувальних і інших явних ознак об’єкта-індикатора.
Наприклад, хлороз – бліда забарвлення листя між жилками – зазвичай є результатом присутності важких металів або слабкого впливу газоподібних викидів промисловості.

Нерідко спостерігаються некрози (відмирання частини тканин), опадання листя, зміни типових форм і розмірів, а також плодючості. Дуже чітко на забруднення повітря реагують лишайники.
Згадуваний вище хлороз, а також інші зміни в забарвленні листя вищих рослин є одним з типових ознак, що свідчать про присутність підвищених концентрацій кислих газодимових викидів. Ступінь такого впливу може бути оцінена не тільки на око, але і за допомогою деяких хімічних методів (хроматографія, спектрофотометрія), зокрема завдяки тому, що в результаті забруднення хлорофіл починає перетворюватися в інші сполуки і відповідні спектральні характеристики змінюються. При забрудненні часто порушується і нормальне співвідношення каратиноидов.

Зараз є спеціально відібрані для біоіндикації форми живих істот. Так, сорт тютюну Bel W 3 дуже сприйнятливий до змісту озону. Навіть при слабкому його впливі по всьому листу утворюються густі некротичні сріблясті плями.
Багато рослин і тварини вибірково накопичують рідких хімічних елементів. В результаті такої акумуляції можна виявити інтенсивність забруднення екосистем, наприклад, важкими металами (в першу чергу свинцем).

Биоиндикация в різних формах може бути використана по-перше, для оцінки характеру забруднення повітря. Так, некрози у деяких сортів гладіолусів, тюльпанів, петрушки свідчать про підвищену концентрацію фтористого водню, межжілковий некрози і хлорози у люцерни, гречки, гороху, великого подорожника – про присутність двоокису сірки, деформація хлоропластів у квасолі і салату – хлору, відмирання квіткових бруньок петунії і закручування листя салату і томатів – про присутність етилену.

По-друге, можливе широке використання цього походу для оцінки забруднення грунту. У цьому випадку особливо цінні види, що реагують на невеликі зміни хімічного і механічного складу ґрунту, наприклад, на засолення або витоптування. Так, на луках поява пирію звичайного відображає руйнування дернини. Поява на розораних ділянках хвощів свідчить про підвищену зволоженості грунтів.

Посилання на основну публікацію