Імунітет

Імунітет – спосіб захисту організму від живих тіл і речовин, які несуть в собі ознаки генетично чужорідної інформації.

Організм людини і тварин дуже точно диференціює «своє» і «чуже», забезпечуючи таким чином, захист від впровадження не тільки патогенних мікробів, а й чужорідних речовин. Надходження в організм речовин з ознаками чужорідної інформації загрожує порушенням структурного і хімічного складу цього організму. Кількісне і якісне сталість внутрішнього середовища організму називається гомеостазом. Гомеостаз забезпечує процеси саморегулювання в усіх живих системах. Імунітет – один із проявів гомеостазу. У зв’язку з цим можна стверджувати, що імунітет є властивістю усього живого – людини, тварин, рослин, бактерій.

Система органів і клітин, що здійснює реагування проти чужорідних субстанцій, отримала назву імунної системи. Клітини імунної системи постійно циркулюють по всьому тілу через кровотік. Імунна система має здатність виробляти суто специфічні молекули антитіл, різні за своєю специфікою щодо кожного антигену.

Класифікація імунітету за походженням.

Розрізняють імунітет вроджений і набутий.

Вроджений імунітет (природний, видовий, спадковий, генетичний) – це несприйнятливість до інфекційних агентів, що передається у спадок. Цей вид імунітету властивий тваринам певного виду до певного збудника і передається з покоління в покоління. Наприклад, коні не хворіють ящуром, велика рогата худоба – сапом, собаки – чумою свиней. Розрізняють вроджений імунітет індивідуальний і видовий:

· Індивідуальний вроджений імунітет спостерігається у окремих особин виду, хоча, як правило, інші особини цього виду чутливі до цього захворювання.

· Видова імунітет спостерігається у всіх особин даного виду. Розрізняють видовий імунітет абсолютний і відносний. Абсолютним називається такий вид імунітету, коли захворювання у певного виду тварин неможливо викликати ні за яких умов. Відносним видовий імунітет вважається, якщо можливо його порушення при певних умовах (переохолодженні, перегрівання, вікові зміни).

            Наприклад, Мечникову вдалося викликати правець у жаби (досить стійкою до правцевого токсину), при перегріванні її в термостаті. Вродженої резистентності в основному володіють дорослі тварини, у новонароджених тварин видова стійкість часто відсутня.

Важливо зауважити, що природна стійкість це не тільки видовий ознака. Серед сприйнятливих до певних видів мікроорганізмів існують породи, популяції і лінії тварин, що відрізняються високою стійкістю до даного збудника. Так, при високій чутливості овець до збудника сибірської виразки, алжирські вівці відрізняються високою до неї стійкістю.

Набутий імунітет (специфічний) – це стійкість організму до певного збудника, що виробляється протягом життя організму і не передається у спадок.

Природно набутий імунітет ділять на активний і пасивний:

Активний (постінфекційний) імунітет проявляється після природного переболевания тварини. Активний імунітет може зберігатися до 1 … 2 років, а в деяких випадках і довічно (чума собак, віспа овець). Але в деяких випадках утворення імунної відповіді можливо і при відсутності у тварини клінічних ознак захворювання. Це відбувається в тому випадку, коли в організм тварини збудник потрапляє в невеликих дозах, недостатніх для виникнення захворювання. При систематичному попаданні таких доз збудника відбувається прихована імунізація макроорганізму, яка у тварин, які досягли певного віку, створює активний імунітет до певного збудника. Таке явище називається імунізують субінфекція. Т.ч. імунізують субінфекція – це процес утворення активного імунітету внаслідок імунізації організму малими дозами збудника, не здатними викликати захворювання, протягом тривалого часу.

Природно набутий пасивний імунітет – це імунітет новонароджених, набутий ними за рахунок надходження материнських антитіл через плаценту (трансплацентарний) або після народження через кишечник з молозивом (колостральной). У птахів трансоваріальний (через Лецитиновая фракцію жовтка). Пасивний імунітет забезпечує стан несприйнятливості від декількох тижнів до декількох місяців.

Штучно набутий імунітет, в свою чергу також поділяють на активний і пасивний. Активний (поствакцинальний) імунітет виникає в результаті імунізації тварин вакцинами. Вакцинний імунітет в організмі розвивається через 7 … 14 діб після вакцинації і зберігається від декількох місяців до 1 року і більше. Пасивний імунітет створюється при введенні в організм імунної сироватки, що містить специфічні антитіла проти певного збудника хвороби.

Посилання на основну публікацію