Гуморальна регуляція

Перша найдавніша форма взаємодії між клітинами багатоклітинних організмів – це хімічна взаємодія за допомогою продуктів обміну речовин, що у рідини організму. Такими продуктами обміну речовин, або метаболітами, служать продукти розпаду білків, вуглекислота та ін Це гуморальна передача впливів, гуморальний механізм кореляції або зв’язку між органами.

Гуморальна зв’язок характеризується такими особливостями. По-перше, відсутністю точної адреси, за яким прямує хімічна речовина, яке надходить в кров або інші рідини тіла. Хімічна речовина може, отже, діяти на всі органи і тканини. Його дія не локалізовано, не обмежена певним місцем. По-друге, хімічна речовина поширюється відносно повільно. І, нарешті, по-третє, воно діє в незначних кількостях і зазвичай швидко руйнується або виводиться з організму. Гуморальні зв’язку є загальними і для світу тварин та світу рослин.

Нервова і гуморальна регуляція

На певному щаблі розвитку світу тварин у зв’язку з появою нервової системи утворюється нова, нервова форма зв’язків і регуляцій. Чим вище по своєму розвитку організм тварини, тим більшу роль відіграє взаємодія органів через нервову систему, яке позначається як рефлекторне. У вищих тварин організмів нервова система регулює гуморальні зв’язку. На відміну від гуморальної зв’язку нервова зв’язок, по-перше, має точну спрямованість до певного органу і навіть групі клітин і, по-друге, через нервову систему зв’язок здійснюється з незрівнянно більшою швидкістю, в сотні разів перевищує швидкість поширення хімічних речовин. Перехід від гуморальної зв’язку до нервової у високоорганізованих істот супроводилося не знищенням гуморальної зв’язку між клітинами тіла і заміною її нервової зв’язком, а підпорядкуванням гуморальних зв’язків нервовим, виникненням нервово-гуморального взаємодії. Встановлено, що і в закінченнях нервових волокон, які стикаються або з клітинами органу, або з іншими нервовими клітинами, виділяються особливі посередники зв’язку, спеціальні хімічні речовини, або медіатори, які надходять в рідині тіла і діють безпосередньо на нервову систему і на спеціалізовані нервові закінчення (див. статтю “Хімічні зв’язки”).
На наступному етапі розвитку живих істот з’являються спеціальні органи – залози, в яких виробляються гуморально діючі речовини – гормони, які утворюються з надходять в організм харчових речовин. Так, наприклад, гормон адреналін утворюється в надниркових з амінокислоти – тирозину. Це гормональна регуляція.

Основна функція нервової системи полягає в регуляції взаємодії організму як єдиного цілого з навколишньою його зовнішнім середовищем і в регуляції діяльності окремих органів і зв’язки між органами.

Нервова система підсилює або гальмує діяльність всіх органів не тільки хвилями збудження або нервовими імпульсами, але і за допомогою надходження в кров, лімфу, спинномозкову і тканинну рідини медіаторів, гормонів і метаболітів, або продуктів обміну речовин. Ці хімічні речовини діють на органи і на нервову систему. Таким чином, в природних умовах не існує виключно нервова регуляція діяльності органів, а нервово-гуморальна.

Збудження нервової системи має біохімічну природу. По ній хвилеподібно поширюється зрушення обміну речовин, при якому іони вибірково проходять через мембрани, в результаті чого утворюється різниця потенціалів між ділянками, що перебувають в стані відносного спокою і збудженими, і виникають електричні струми. Ці струми, називаються біострумами, або біопотенціалами, поширюються по нервовій системі і викликають збудження в наступних її ділянках.

Посилання на основну публікацію