Гравітація і кровотік

Облік впливу гравітації на кровотік має значення в лікарській практиці. Зокрема, у дорослих людей при односторонньому запаленні легенів оксигенація крові поліпшується при такому положенні хворого, коли здорове легке знаходиться нижче запаленого.

Особливістю легеневого кровотоку є також те, що 8 відміну від всіх інших судин при зниженні напруги кисню судини легких звужуються і кровотік в них зменшується. Така реакція судин сприяє підстроювання величини легеневого кровотоку до величини вентиляції альвеол. В результаті виходить те, що в ділянках легких з більшою вентиляцією (і великим парціальним тиском кисню) крвотоку посилюється, а в погано вентильованих – послаблюється. Це забезпечує умови для достатнього насичення крові киснем.

Крива відображає зміну Нв02 в міру зростання напруги кисню в плазмі крові. Ця крива має S-подібний вигляд з перегинами в області напруги 10 мм рт. ст. і 60 мм рт. ст. Якщо р02 в плазмі стає більше 10 мм рт. ст. то спорідненість гемоглобіну до кисню підвищується і в міру зростання напруги кисню майже лінійно наростає відсоток оксигенований молекул гемоглобіну. При р02, що дорівнює 27 мм рт. ст. 50 молекул гемоглобіну виявляється оксигенированной, при 60 мм рт. ст. – 90. При подальшому наростанні р02 швидкість збільшення Нв02 сповільнюється так, що при звичайному парціальному тиску кисню в альвеолярному повітрі і плазмі крові (90- 100 мм рт. Ст.) Оксигенація гемоглобіну становить 98. В нормі Нв02 артеріальної крові повинен становити 95 98 . Якщо р02 в крові стає нижче 80 мм рт. ст., а оксигенація гемоглобіну нижче 92, то цей стан називають гипоксемией, недостатнім вмістом і напругою кисню в крові.

Наведені показники спорідненості гемоглобіну до кисню мають місце при звичайній, нормальній температурі і напрузі вуглекислого газу (РС02 40 мм рт. Ст.) В артеріальній крові. При підвищенні рс02 в крові (подкислении крові), спорідненість гемоглобіну до кисню знижується, крива дисоціації Нв02 зсувається вправо. В організмі підвищення РС02 відбувається в тканинних капілярах і це сприяє збільшенню деоксигенації гемоглобіну і доставці кисню до тканин. Зниження спорідненості гемоглобіну до кисню відбувається також при підвищенні температури і накопиченні в еритроцитах 2,3-дифосфоглицерата, синтезованого в них.

Посилання на основну публікацію