Головний мозок людини

Головний мозок розташовується над спинним мозком. Він складається з довгастого мозку і вароліева моста, мозочка, середнього мозку, проміжного і кінцевого мозку. Середня маса головного мозку дорослої людини становить 1360 Маса мозку жінки приблизно на 10% менше чоловічого, що пов’язано з меншою середньою масою тіла жінки.

Існують значні індивідуальні відмінності маси головного мозку людей. Деякі автори вважають, що середня маса головного мозку людини дорівнює 1450 Майже у всіх тварин за невеликими винятками маса головного мозку менше, ніж у людини. Маса головного мозку горили 400 г, шимпанзе – 375 г, бика – 500 г, коні 650 г, дельфіна афаліни – 1700 г, слона – 6000 г, китів: финвала – 7200 г, кашалота – 9200 Але по відношенню до маси тіла мозок людини важить більше, ніж у всіх тварин. Ще різкіше переважає маса головного мозку людини, якщо порівняти його з масою спинного мозку.
Відношення маси головного мозку до маси спинного мозку одно: у черепахи – 1, вівці – 2,5, бика – 2,5, коні – 2,5, кішки – 3, собаки – 5, шимпанзе – 15, людини – 45.

Безпосередньою зв’язку розумового розвитку з масою головного мозку не існує. Маса головного мозку багатьох обдарованих людей перевищувала середню масу, наприклад у Тургенєва – 2012 г, Бехтерева – 1720 г, Павлова – 1653 г, Менделєєва – 1571 Однак маса його у інших обдарованих людей була і значно менше середньої, наприклад у А. Франса – 1017 Найважчий мозок з усіх дотепер вивчених виявився у ідіота – 2850 р. Проте є і межа маси головного мозку, нижче якого розумові здібності різко падають. Для дорослого чоловіка вона дорівнює 1000 г, а для дорослої жінки 900 р.
Від головного мозку відходять 12 пар черепно-мозкових нервів:
1) нюхові,
2) зорові,
3) окорухові,
4) блокові,
5) трійчасті,
6) відводять,
7) лицьові,
8) слухові,
9) Язикоглоткового,
10) блукаючі,
11) додаткові,
12) під’язикові. За черепно-мозковим нервах здійснюються ті ж функції, що й по спинномозкових нервів.

Черепно-мозкові нерви відрізняються від спинномозкових за своїм розташуванням і будовою. Вони не мають такого правильного метамерного розташування і не діляться так чітко на спинну і черевну частини, як спинномозкові.

Посилання на основну публікацію