Гібридома

Гібридома – це набір швидко діляться гібридних клітин, утворених в результаті з’єднання лімфоцитарної і будь-який інший клітини з раковими клітинами.

Відомо, що нормальні клітини діляться і розмножуються дуже повільно, і їх розподіл обмежено. Ракові ж клітини мають властивість необмеженого і швидкого зростання. Біомасу нормальної клітини, що синтезує будь-який корисний білок, можна розмножувати в штучних умовах і отримувати ці білкові речовини у великих кількостях. Однак в силу обмеженості біомаси нормальних клітин ці проблеми не знаходили свого рішення.

У 1975 р англійські вчені Келер і Мільштейн шляхом злиття лімфоцітний клітини, що синтезує в штучних умовах антитіла, з раковими клітинами, що володіє властивістю необмеженого зростання, створили гібридну клітину, яка не має аналогів в природі. Ця клітина була названа Гібридоми.

Отримання гібридом

В результаті була досягнута можливість необмеженого розмноження клітин, що синтезують антитіла в штучних умовах. Гібридомна клітина може бути отримана в результаті доцільного з’єднання будь-якої клітини з раковими клітинами.

Отримання поліклональних антитіл

На малюнку 15, А приведена схема отримання поліклонального антитіла. Миша імунізується якимось антигенними речовиною. У клітинах селезінки утворюються спеціальні спленоцитах, які синтезують антитіла окремо для кожної антигенної групи речовини. Вони можуть розпізнавати тільки свою відповідну антигенну групу. Новоутворена суміш різних антитіл називається поліклональних антитіл.

Отримання моноклональних антитіл

На малюнку 15, Б зображена схема отримання гібридом і синтез моноклонального антитіла. Спленоцитах, що утворилися у відповідь на антиген, зливаються з миеломной (ракової) кліткою, і виходить Гібридома. В результаті роздільного розмноження гібриді) м виходять їх клони. Кожен клон-Гібридома синтезує моноклональних антитіл, що розпізнають і зв’язує тільки один антигенний ознака. Моноклональні антитіла використовуються для високоточної діагностики захворювань.

Використання гібридом

В даний час технологія отримання гібридом може бути використана нарівні з генною інженерією при синтезі білкових регуляторів, антитіл і гормонів. Тому можливості біотехнології, заснованої на клітинної інженерії, необмежені.

Таким чином, розвиток клітинної інженерії призвело до виникнення біотехнології отримання гібридом і створило можливості для синтезу і виробництва моноклональних антитіл. В результаті об’єднання цієї біотехнології, заснованої на клітинної інженерії, з генною інженерією з’явилася можливість розробки методів точної діагностики інфекційних та спадкових захворювань, а також створення біотехнологій виробництва сироваткових антигенів – вакцин, покликаних унеможливлювати інфекційні хвороби.

Посилання на основну публікацію