1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Біологія
 3. Гібридологічний метод

Гібридологічний метод

Гібридологічний метод – це метод генетики, заснований на дослідженні гібридних форм організмів за ключовими ознаками.

Сутність гібридологічного методу

Відмінна особливість даної галузі знання полягає в тому, що вона лягла в основу розвитку можливості створення нових порід тварин та сортів рослин. Дарвін особливим чином інтерпретував зазначені феномени. Спадковість виступає вирішальним фактором в системі передачі ознак подальшим поколінням. Саме тому представники одного виду схожі між собою.

Спадковість дає можливість рослин, тварин, мікроорганізмів зберігати базові характерні риси і передавати їх з покоління в покоління. Спадкування ознак стає можливим завдяки властивості живого-розмноженню. В ході статевого розмноження особини з’являються після запліднення. У зв’язку з цим можна зробити висновок про те, що основа спадковості закладена в статевих клітинах. Така закономірність характерна для представників всіх царств живої природи.

Мінливість дає можливість організму придбати абсолютно нові ознаки і унікальні властивості індивідуального розвитку. Саме вона доводить той факт, що кожна особина всередині виду унікальна. Мінливість буває різних типів (спадкова та неспадкова), але в кожному конкретному випадку вона вносить унікальний вклад у розвиток еволюції органічного світу.

Генетика має цілий ряд унікальних методів дослідження. При цьому особливу роль в даному комплексі займає гібридологічний метод.

Гібридологічний метод генетики – це метод, який полягає у вивченні спадковості і мінливості соматичних клітин.

Основою методу є розмноження організмів в штучно створених умовах. В рамках гібридологічного методу використовують:

 • аналіз процесів генетичних клітин;
 • аналіз генетичних закономірностей всього організму в цілому;
 • виявлення конкретні алелей і їх успадкування в ході генетичної реалізації одного або декількох ознак.

Можливості застосування гібридологічного методу

Гібридологічний метод дозволив точно діагностувати цілий ряд спадкових захворювань в рамках пренатального періоду розвитку організму. Даний метод був розроблений Г. Менделем. Його основна сутність полягає в тому, що проводиться аналіз спадкування за автономним ознаками, що передається протягом кількох поколінь і формування системи точного, кількісного обліку спадкування альтернативного ознаки і характеру потомства гібридів.

Мендель проводив дослідження на прикладі гороху, вибираючи жовте і зелене насіння. Горох розмножується самозапиленням, а мінливість забарвлення спостерігається в межах одного сорту. Мендель виробляв штучне запилення і схрещував сорти, чиї насіння відрізняються за забарвленням.

При закінченні експерименту був виявлений той факт, що сорт материнської рослини не грає ключової ролі. Гібриди рослин отримували виключно жовте забарвлення. Це говорить про домінуючий вплив однієї ознаки. У зв’язку з цим пригнічена ознака була названа рецесивною. Явище домінування однієї ознаки над іншою і його придушення в ста відсотків випадків було названо Менделем усталеністю.

Згідно з подальшим схрещуванням, вчений виявив розщеплення за забарвленням у співвідношенні 3: 1. Також Мендель виявив той факт, що в ході дигібридного схрещування гібридів першого покоління відбувається незалежне успадкування ознак і може проявитися їх різне поєднання у гібридів другого покоління.

Закони Менделя використовуються і в сучасній практиці і не втрачають власної значущості через те, що є базовими фундаментальними основами встановлення закономірностей співвідношення спадковості і мінливості.

Серед переваг гібридологічного методу можна виділити:

 • відносна легкість дослідження і широта можливостей організації експерименту;
 • наочність. Такий метод дає можливість побачити залежність однієї ознаки від іншої або встановити, яким чином успадковується та чи інша ознака;
 • виявлення дискретності спадкових ознак;
 • висока математична точність розрахунків спадкової інформації;
 • отримані відкриття стали поштовхом до стрімкого розвитку науки в галузі спадковості і мінливості організмів.

Мендель також встановив, що кожен окремий ген кодує один поліпептидний ланцюг. Комбінація одного гена іменується алелем. В ході статевого розмноження гамета містить одну варіацію генома по кожному алелі.

Гібридологічний метод вивчення спадковості має ряд важливих особливостей:

 • спостереження відбувається за успадкуванням контрастних ознак, альтернативних, взаємовиключних ознак. Наприклад, можна оцінювати ріст рослин високий або низький;
 • друга особливість полягає в тому, що відбувається кількісний облік пар альтернативних ознак у ряді поколінь;
 • також гібридологічний метод є універсальні і використовується в різних областях генетики при організації прикладних і фундаментальних досліджень.

Саме математична обробка отриманих в результаті використання даного методу ознак розширила можливості дослідження кількісних закономірностей аналізованих ознак.

Як вже зазначалося раніше, гібридологічний метод ліг в основу актуальної сучасної генетики. Але при використанні даного методу ретельно підбираються батьків, які розрізняються по одній або двом парам ознак. Також ведеться кількісний облік закономірностей успадкування ознак серед усіх отриманих гібридів.

Таким чином, за допомогою схрещування можна встановити: генотип організмів, відстань між генами, явище генного зчеплення. Слід зазначити, що гібридологічний метод не підходить для людини з точки зору етики і моралі, а також пізнього статевого дозрівання. У зв’язку з цим для вивчення генетики людини застосовують непрямі методи.

ПОДІЛИТИСЯ: