1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Генотипічна мінливість: функції та властивості

Генотипічна мінливість: функції та властивості

1. Що таке комбинативная мінливість? Наведіть приклади. Назвіть джерела комбинативной мінливості.

Комбинативная мінливість – мінливість потомства, обумовлена ​​виникненням нових поєднань (комбінацій) генів батьків. Джерела комбинативной мінливості: кросинговер, незалежне розходження хромосом в анафазе I мейоза, випадкова злука гамет при заплідненні.

2. Дайте визначення поняттям «мутація», «мутагенез», «мутаген». На які групи прийнято ділити мутагени? Наведіть приклади.

Мутації – успадковані зміни генетичного матеріалу організмів. Процес виникнення мутацій отримав назву мутагенезу, а організми, що змінили свій фенотип в результаті мутації, називаються мутантами. Фізичні, хімічні та біологічні фактори, вплив яких на живі організми призводить до появи мутацій, називаються мутагенними факторами або мутагенами.

3. Охарактеризуйте основні типи генних, хромосомних і геномних мутацій.

Генні мутації – це зміни нуклеотидної послідовності ДНК в межах одного гена внаслідок вставки, випадання або заміни нуклеотидів. Розрізняють внутріхромосомние і міжхромосомні мутації. До внутріхромосомним мутацій відносять: випадання ділянки хромосоми (делеція), дворазовий або багаторазовий повтор фрагмента хромосоми (дуплікація), поворот ділянки хромосоми на 180 градусів, через що гени цієї ділянки розташовуються в зворотній послідовності (інверсія). До міжхромосомні мутацій відносять обмін ділянками між двома негомологічної хромосоми (транслокація). Геномні мутації – це зміна кількості хромосом в клітинах. В основі таких порушень лежить нерасхождение хромосом до полюсів клітин при мейозі або мітозі. Серед геномних мутацій виділяють поліплоїдію і гетероплоїдії. Полиплоидия – це збільшення числа хромосом в клітинах, кратне гаплоїдному набору. При полиплоидии виникають триплоїдні (3n), тетраплоїдні (4n), гексаплоїдному (6n), октаплоідние (8n) клітини і т. Д. Гетероплоїдія (анеуплоїдія) – це зміна числа хромосом, що не кратне гаплоїдному набору.

4. Які типи мутацій виділяють за походженням? За типом мутованих клітин? За впливом на життєздатність і плодючість організмів?

За походженням розрізняють спонтанні і індуковані мутації. Спонтанні мутації виникають мимовільно протягом усього життя організму в нормальних для нього умовах навколишнього середовища. Індукованими називають мутації, штучно викликані за допомогою мутагенних чинників в експериментальних умовах.

Залежно від того, в яких клітинах відбулися мутації, їх підрозділяють на соматичні та генеративні. Соматичні мутації відбуваються в соматичних клітинах. Вони можуть проявлятися у самої особини і передаватися потомству при вегетативному розмноженні. Генеративні мутації відбуваються в статевих клітинах і передаються при статевому розмноженні.

За впливом на життєздатність і плодючість особин розрізняють: летальні мутації – призводять до загибелі організму; напівлетальні мутації знижують життєздатність мутантів (гемофілія, вроджена форма цукрового діабету та ін.); нейтральні мутації не роблять істотного впливу на життєздатність і плодючість особин (поява ластовиння); корисні мутації підвищують пристосованість організмів до умов середовища.

5. У чому полягає принципова відмінність між комбинативной і мутаційної мінливістю? Чим відрізняється мутационная мінливість від модификационной?

Джерелами комбинативной мінливості служать три процеси: кросинговер, що відбувається в профазі I мейозу; незалежне розходження хромосом в анафазе I мейозу; випадкове поєднання гамет при заплідненні. В основі ж мутаційної мінливості лежить вплив на гени мутаційних факторів: фізичних, хімічних, біологічних

6. У чому суть і практичне значення закону гомологічних рядів спадкової мінливості?

Сутність закону гомологічних рядів полягає в тому, що види і роди, близькі генетично, пов’язані єдністю походження, характеризуються подібними рядами спадкової мінливості. Знаючи, які форми мінливості зустрічаються у одного виду, можна передбачати знаходження схожих форм у інших видів.

7. У пшениці-однозернянки гамети містять по 7 хромосом. Скільки хромосом міститься в соматичних клітинах мутантів пшениці-однозернянки, якщо до виникнення мутантної форми привела нуллісомія? Моносомія? Триплоїдія? Трисомія? Тетраплоидия? Тетрасомія?

У гамет гаплоїдний набір n, у пшениці він дорівнює n = 7. У соматичних клітинах набір диплоїдний 2n, у пшениці 2n = 14. Нуллісомія 2n – 2 = 2 * 7 -2 = 12, моносомія 2n – 1 = 2 * 7 – 1 = 13, триплоїдія 3n = 3 * 7 = 21, трисомія 2n + 1 = 2 * 7 + 1 = 15, тетраплоидия 4n = 4 * 7 = 28, тетрасомія 2n + 2 = 2 * 7 + 2 = 16.

8. Чорна забарвлення шерсті у кішок домінує над рудої, гетерозиготні кішки мають черепаховій забарвленням – чорні плями чергуються з рудими. Гени, які контролюють колір шерсті, розташовані в Х-хромосомі. Теоретично котів, т. Е. Самців, з черепаховій забарвленням не повинно бути (чому?), Проте іноді вони народжуються. Як пояснити це явище? Як ви вважаєте, які ще особливості (крім незвичайної забарвлення) характерні для черепахових котів?

У котячих жіноча стать визначається XX хромосомами, а чоловіча стать XY. Якщо ген, відповідальний за черепашачий окрас розташований в Х хромосомі, і така забарвлення проявляється в гетерозиготному стані, то таке поєднання може проявиться і у самців.

ПОДІЛИТИСЯ: