1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Геномний рівень організації ДНК

Геномний рівень організації ДНК

Геном – сукупність спадкового матеріалу, укладеного в гаплоидном наборі хромосом клітин даного виду організмів. У процесі запліднення геноми батьківських клітин об’єднуються, утворюючи диплоїдний набір хромосом певної морфології і числа – каріотип.

Каріотип можна охарактеризувати за допомогою т.зв. 4 правил хромосом.

1. Правило постійного числа хромосом (для кожного виду характерно строго певне число хромосом; в соматичних клітинах – диплоїдний набір, в статевих – гаплоїдний).

2. Правило індивідуальності хромосом (в гаплоїдних клітинах кожна хромосома має індивідуальне будова – розмір, форму, розташування центромери).

3. Правило парності хромосом (кожна індивідуальна хромосома гаплоидного набору має собі пару в соматичних диплоїдних клітинах, тобто подібну по морфології і функцій -гомологічную, парні гени в гомологічних хромосомах – алельних).

4. Правило безперервності хромосом (кожна хромосома утворюється тільки з хромосоми шляхом редуплікації).

Каріотип є специфічною ознакою організму. Залежність між числом хромосом і рівнем еволюційного розвитку не встановлена. Так, наприклад, у прокаріотів – 1 хромосома, в одноклітинних еукаріотів – кілька, у людини – 46, але у шимпанзе і таргана – 48, сазан має 104 хромосоми. Представники різної статі, маючи в наборі в основному однакові хромосоми (аутосоми), відрізняються по одній парі (статеві або гетерохромосоми). Приклад: у людини ХХ і ХУ – статеві хромосоми.

ПОДІЛИТИСЯ: