Гени: поняття, різновиди, мутації

Гени являють собою ділянки ДНК, розташовані на хромосомах, які містять інструкції з виробництва білка. За підрахунками вчених, геном людини включає близько 20 000 генів, але з розвитком генетики, їх число постійно зменшується. Гени існують в більш ніж одній формі. Ці альтернативні форми називаються алелями, і для однієї ознаки зазвичай є дві алелі. Аллели визначають різні риси, які можуть передаватися від батьків до потомства. Процес, за допомогою якого передаються гени – генна теорія, був виявлений Грегором Менделем і сформульований в так званому законі розщеплення Менделя.

Гени містять генетичні коди або послідовності нуклеотидних підстав в нуклеїнових кислотах для отримання конкретних білків. Інформація, що міститься в ДНК, безпосередньо не перетворюється в білки, але повинна бути спочатку транскрибуватися в процесі, званому транскрипцією ДНК. Цей процес відбувається в ядрі наших клітин. Фактичне виробництво білка відбувається в цитоплазмі наших клітин за допомогою процесу, званого трансляцією.

Генетична спадковість

Гени успадковуються як при безстатевому розмноженні, так і при статевому. При безстатевому розмноженні нащадки генетично ідентичні одному з батьків. Приклади такого типу відтворення включають брунькування, регенерацію і партеногенез. Статеве розмноження включає в себе сукупність чоловічих і жіночих статевих клітин, які зливаються, щоб сформувати окремий живий організм. Риси, представлені у цих нащадків, передаються незалежно один від одного і можуть бути результатом кількох типів успадкування.

Домінування

Розрізняють різні форми взаємовідносин між алелями:

  • Повне домінування: один аллель певного гена є домінуючим і повністю маскує інший аллель.
  • Неповне домінування: жоден аллель повністю не домінує над іншим, що призводить до фенотипу, який являє собою суміш характеристик обох батьків.
  • Кодомінування: ознаки обох алелей повністю виражені.

Не всі ознаки визначаються одним геном. Деякі ознаки визначаються безліччю генами і відомі як полігенні ознаки. Деякі гени розташовуються на статевих хромосомах, і таке спадкування зв’язується з підлогою. Існує ряд захворювань, викликаних аномальними статевими генами, включаючи гемофілію і дальтонізм.

Генетичні різновиди

Генетичні різновиди – це зміна генів, що відбуваються у організмів у популяції. Ця зміна зазвичай відбувається за допомогою мутації ДНК, потоку генів (переміщення генів з однієї популяції в іншу) і статевого розмноження. У нестабільних умовах проживання, популяції з генетичною мінливістю зазвичай здатні краще адаптуватися до навколишнього середовища, ніж ті, які не містять генетичних різновидів.

Генетичні мутації

Мутації генів є зміна послідовності нуклеотидів в ДНК. Ця зміна може впливати на одну нуклеотидну пару або більші сегменти хромосоми. Зміна послідовностей сегментів гена найчастіше призводить до не функціонує білків. Деякі мутації можуть призвести до захворювань, в той час як інші можуть не надавати негативного впливу на особину або навіть здатні принести їй користь. Проте, інші мутації призводять до унікальних особливостей, таким як ямочки, веснянки і різнокольорові очі.

Генетичні мутації найчастіше є результатом факторів навколишнього середовища (хімічні речовини, радіація, ультрафіолетове випромінювання) або помилок, що виникають при діленні клітин (мітоз і мейоз).

Посилання на основну публікацію