1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Генетика статі – реферат

Генетика статі – реферат

Генетика статі – це область генетичної науки, яка відстежує порядок і систему успадкування ознак, пов’язаних із статевими хромосомами.

Особливості спадкування статі

Щоб відстежити закономірності розвитку генетики статі необхідно дати визначення однойменного поняття.

Стать – це сукупність морфологічних, фізіологічних, біохімічних та інших ознак організму, які реалізують репродукцію або відтворення потомства і передачу їм спадкової інформації. Існують і інші трактування феномену» пол”, які, по суті, зводяться до Єдиного сутнісного змісту.

Переважна більшість організмів наділяється статтю в момент запліднення, хоча з цього правила існують винятки. Статеві ознаки організму можуть бути класифіковані на:

  • первинні статеві ознаки або властивості організму, які забезпечують утворення гамет і процес запліднення (поділ яєчників і сім’яників у самців);
  • вторинні статеві ознаки є морфологічними і фізіологічними ознаками, які визначають фенотипічні відмінності між особинами різних статей. Прикладами є тип волосяного покриву або тембр голосу. Вивчення каріотипів чоловічих і жіночих особин показує, що у більшості жіночих організмів комплекс хромосом розподіляється по гомологічним парам і доповнюється двома непарними хромосомами. Саме ці непарні хромосоми визначають статеву приналежність організму.

Таким чином, всі хромосоми організму діляться на аутосоми або ідентичні і однакові хромосоми. Гетеросомы або статеві хромосоми розрізняються в клітинах самців і самок. Вони позначаються буквами X і Y. в організмі людини присутній 44 аутосоми і 2 статевих хромосоми, що відповідає диплоїдного набору хромосом. В організмі інших тварин або рослин співвідношення статевих хромосом може бути абсолютно різним, в залежності від конкретної систематичної приналежності.

Х-хромосому визначають як найбільшу з двох статевих хромосом, яка міститься всередині чоловічого каріотипу. Усередині жіночого каріотипу обидві статеві хромосоми однакові за розміром і є Х-хромосомами.

Закономірності успадкування ознак, зчеплених зі статтю

Всі соматичні клітини організму мають диплоїдним набором хромосом, в який входять дві статеві хромосоми і 44 аутосомы (2А + XX у самок і 2А + XY у самців).

Що стосується статевих клітин, то вони мають гаплоїдний набір хромосом і одну статеву хромосому (А + X у самок і у 50% самців і А + Y у інших 50% самців).

Залежно від набору статевих хромосом статі може бути гомогаметним і гетерогаметним. Гомогаметним називають стать, має дві однакові статеві хромосоми. Гетерогаметна стать володіє різними статевими хромосомами.

Визначення статі у організмів відбувається за конкретними закономірностями:

  • XY — у самців, XX — у самок. Такий тип організмів характерний для людини, ссавців, комах, черв’яків, риб та ін При цьому очевидно, що гетерогаметным є чоловіча стать;
  • XX-у самців, XY у самок-це визначення статі характерно для птахів і метеликів, а також земноводних і деяких плазунів. В даному випадку гетерогаметним є жіноча стать;
  • ХО — у самців, XX — у самок. Наявність про хромосоми означає відсутність статевої хромосоми у організмів. Такий тип визначення статі зустрічається серед деяких комах. Наприклад, до них відносять коників. При визначенні статі такого типу не застосовуються поняття гетеро і гомогаметности;
  • XX — у самців, ХО — у самок. Такий тип визначення статі характерний для попелиці.

Застосовується трактування гомо і гетерогаметності, аналогічна вищеописаному випадку.
Як чоловіка зазначалося раніше, належність особи до тієї чи іншої статі визначається в момент запліднення. Але в природі можливі й інші ситуації, коли на визначення статі може вплинути навколишнє середовище. Наприклад, для морського хробака боннелії статі личинки буде залежати від того, куди личинка потрапить після завершення процесу вільного плавання. Якщо при осіданні на дно вона потрапить на тіло дорослої самки, то хімічні речовини, що виділяються з тіла самки перетворять її в самця. Якщо ж поруч в цей момент не виявиться статевозрілої самки, то з личинки утворюється самка. Подібні ситуації можуть виникати також і У інших організмів.

Спадкування статі визначається законами Менделя. Оскільки співвідношення числа самців і самок у популяціях дорівнює 1: 1. Стать майбутнього організму визначається в момент запліднення і залежить від складу гамет. Багато ознак передаються зчеплено зі статевою хромосомою. Прикладом таких генів можуть бути багато хвороб, а саме дальтонізм і гемофілія.

Жінки, гетерозиготні по кожному з зчеплених зі статтю ознак, є носіями відповідного рецесивного гена; фенотипічно такі жінки здорові. Носійство досить часто зустрічається явище в ході успадкування генетично рецесивних ознак.

Якщо спостерігається спадкування, зчеплене зі статтю, то розподіл генів в потомстві буде відповідати розподілу статевих хромосом при мейозі. Х і Y хромосоми не володіють гомологічними ділянками. У зв’язку з цим ознаки, які визначаються генами, розташованими в Y-хромосомі, проявляються у чоловіків тільки в тому випадку, коли вони рецесивні.

Прикладом подібної закономірності може служити ситуація, коли у людини проявляється дальтонізм або раннє облисіння, а також гемофілія. Всі ці відхилення фенотипічно проявляються тільки у чоловіків.

Підводячи підсумок всьому вищесказаному, можна зробити висновок про те, що генетика статі являє собою досить перспективну галузь науки про спадковість і мінливість. Застосовуючи дані, отримані в рамках подібних генетичних досліджень, можна істотно знизити відсоток виникнення генетичних відхилень у різних особин або принаймні спрогнозувати дії при їх появі.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Гаттерія