Генетичні ресурси

Генетичні ресурси – генетичні матеріали, які містять функціональні одиниці спадковості і мають фактичну, або потенційну цінність. Використання генетичних ресурсів дозволяє збільшити комерційний прибуток, а також забезпечити продовольчу безпеку.

Генетичні ресурси широко використовуються у виробництві продовольства, сільському і лісовому господарстві та включають як дикі види, так і одомашнені. Відображаючи основні напрямки використання, вони групуються в:

  • Генетичні ресурси рослин;
  • Генетичні ресурси тварин;
  • Лісові генетичні ресурси;
  • Водні генетичні ресурси;
  • Генетичні ресурси мікроорганізмів і безхребетних.

У межах популяції тварин, ці ресурси мають важливе значення для забезпечення адаптації видів в нових умовах, тим самим дозволяють уникнути повного вимирання тих представників фауни, які перебувають на межі вимирання через втрату природного місця існування.

У контексті селянського господарства, генетична різноманітність сільськогосподарських культур сприяє адекватної стійкості рослин до хвороб і шкідників, які можуть знищити генетично однорідні культури. Відсутність генетичної різноманітності може привести до втрати всього врожаю, що в свою чергу спричинить за собою економічний крах відразу декількох галузей економіки. Тому, наявність генетично різних рослин допоможе зменшити або уникнути катастрофічних збитків.

Посилання на основну публікацію