Газообмін вуглекислого газу

Градієнт напруги вуглекислого газу між притекающей кров’ю і клітинами, що оточують капіляр тканини, може досягати 40 мм рт. ст. (40 мм рт. Ст. У артеріальній крові ідо 60-80 мм рт. Ст. У глибоких шарах клітин).

Тканинне дихання. Під тканинним диханням розуміють ряд окислювально-відновних процесів і реакцій, що протікають за участю кисню. Окислення – це віддача електронів; відновлення, навпаки, приєднання електронів; кисень в таких реакціях виконує роль акцептора електронів, окислювача. У нижче наведеній реакції взаємодії водню з киснем водень окислюється, а кисень відновлюється. Приєднання чотирьох електронів до молекули О2 завершується утворенням води і є основною реакцією споживання 02 в клітинах аеробних організмів:

Як видно з рівняння, реакція супроводжується вивільненням значної кількості енергії і знайома кожній людині з уроків хімії в школі (реакція гримучого газу). Однак вибуху в клітці не відбувається, тому що атоми водню є частиною органічних субстратів (це не молекулярний водень) і приєднуються до кисню не відразу, а поступово через ряд проміжних переносників. Ці речовини формують ланцюг перенесення набір дихальних ферментів, впорядковано розташованих і формують поліферментні комплекси. Енергія при такому перенесенні акумулюється в формі градієнта концентрації іонів водню. Процеси тканинного дихання катализируются ферментами класу оксидоредуктаз, розташованими на внутрішній мембрані мітохондрій. На цих мембранах відбувається і завершальна реакція – утворення води.

Такий механізм синтезу АТФ за рахунок енергії градієнта електрохімічного потенціалу отримав назву окислювального фосфорилювання і становить основу отримання АТФ в аеробних умовах. Утворена таким шляхом АТФ є основним джерелом енергії для протікання життєвих процесів у високоорганізованих живих істот.

Посилання на основну публікацію