Функція і будова кісткового мозку

Кістковий мозок – це одночасно орган кровотворення та імунної системи. Виділяють червоний кістковий мозок, який у дорослої людини розташовується в осередках губчастої речовини плоских і коротких кісток, епіфізів довгих кісток, і жовтий кістковий мозок, що заповнює кістковомозкові порожнини диафизов довгих (трубчастих) кісток. Загальна маса кісткового мозку у дорослої людини дорівнює приблизно 2,5 – 3 кг (4,5 – 4,7% маси тіла). Близько половини його складає червоний кістковий мозок, решта – жовтий.

Червоний кістковий мозок складається з строми та кровотворних клітин на різних стадіях розвитку. У ньому містяться стовбурові кровотворні клітини – попередниці всіх клітин крові і лімфоцитів. Ретикулярна тканина у вигляді ретикулярних клітин і волокон утворює тривимірний каркас кісткового мозку. У його петлях знаходяться молоді і зрілі клітини крові, макрофаги, огрядні й інші клітини. Кістковий мозок розташовується у вигляді шнурів циліндричної форми навколо артеріол. Шнури відокремлені один від одного синусоїдними капілярами, стінки яких утворені ендо- теліальнимі клітинами, що лежать на тонкій базальній мембрані. Дозрілі клітини крові проникають у просвіти синусоїдів через тимчасові міграційні пори, що утворюються в цитоплазмі ендотеліальних клітин тільки в момент проходження клітин.

У новонародженої дитини червоний кістковий мозок займає все кістковомозкові порожнини. Жирові клітини в червоному кістковому мозку вперше з’являються після народження (1-6 місяців). Після 4-5 років червоний кістковий мозок в диафизах трубчастих кісток поступово починає заміщатися жовтим кістковим мозком. До 20-25 років жовтий кістковий мозок повністю заповнює кістковомозкові порожнини диафизов трубчастих кісток. Жовтий кістковий мозок представлений в основному жировою тканиною, яка замістив ретикулярную. Що стосується кістковомозкових порожнин плоских кісток, то в них жирові клітини складають до 50% обсягу кісткового мозку. У старечому віці кістковий мозок набуває слизу-подібну консистенцію (желатиновий кістковий мозок).

Посилання на основну публікацію