1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Функції нервової системи

Функції нервової системи

Всі складні і різноманітні функції нервової системи здійснюються її анатомічними структурами. Причому області або структури нервової системи функціонують спільно. Нервова система являє собою морфологічний субстрат, який діє в межах всього тіла людини. Нервова система інтегрує (об’єднує) всі анатомічні структури (клітини, тканини, органи, системи і апарати органів) в єдине ціле. Ч. Шеррингтон сформулював основні принципи діяльності нервової системи у книзі «Інтегративна діяльність нервової системи» (від лат. Integer – цілий), поставивши на чільне саме інтегруючу функцію нервової системи. Вона координує всі функції організму і підтримує сталість його внутрішнього середовища, необхідне для виконання як фізичної, так і психічної діяльності. Нервова система відповідальна за зв’язок організму з зовнішнім середовищем і його відповідні реакції на впливи навколишнього світу, в тому числі і рух. Однією з найважливіших функцій нервової системи є запис, зберігання, упорядкування, переробка інформації та її витяг в міру необхідності.

Здійснення функцій нервової системи можливо завдяки функціональному об’єднанню її анатомічних структур у функціональні системи, кожна з яких включає всі анатомічні утворення, які беруть участь у виконанні певних функцій. Перерахуємо деякі з них. Лімбічна система – комплекс утворень, які об’єднують внутрішні краї кори півкуль великого мозку, регулює емоції. Сенсорна (від лат. Sensus – почуття, відчуття) система об’єднує рецептори (сприймають апарати) в органах почуттів і у власному тілі, які трансформують енергію подразнення (наприклад, світлових або звукових хвиль) в енергію нервового імпульсу; нерви, по яких імпульс направляється в центральну нервову систему; ядра (скупчення нейронів) в спинному і головному мозку, де відбувається перемикання цих імпульсів, і, нарешті, коркові центри. Сенсорні системи сприймають специфічні відчуття. Рухова система включає рухові центри кори великих півкуль, які запускають руху; базальні ганглії великих півкуль, мозочок, таламус (зоровий бугор), які координують руху; рухові нейрони спинного мозку, які передають команди, що надходять з рухового центру м’язам, і, нарешті, м’язи з їх нервовими механізмами, які здійснюють рух. Лімбічна, сенсорна і рухова системи тісно пов’язані між собою, бо відчуття, набуваючи емоційне забарвлення, призводять до руху.

Регуляторні системи включають гіпоталамус і гіпофіз, які здійснюють контроль інформації, що надходить з внутрішнього середовища організму, регуляцію всіх функцій організму і збереження сталості внутрішнього середовища через вегетативні нерви, гіпофіз і залози внутрішньої секреції. Системи, відповідальні за людські психічні функції (свідомість, мислення, мова, научіння, пам’ять, творчість, сексуальність) і поведінку, включають кору півкуль великого мозку і його стовбур. Ці системи функціонально пов’язані з попередніми.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Що таке біологія