1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Функції мікроорганізмів у природі

Функції мікроорганізмів у природі

Мікроорганізми – живі істоти, найбільш широко поширені в природі і відіграють величезну роль у круговороті речовин. Основними функціями мікроорганізмів у природних середовищ існування є наступні:

• мінералізація, тобто руйнування органічних субстратів до СО2, NH3, H2, СН4, Н2О;

• постачання поживних речовин (у вигляді метаболітів, полісахаридів) для інших хемогетеротрофних мікро- і макроорганизмов, тобто участь у харчових ланцюгах

• модифікація складних з’єднань у форму, доступну для інших організмів;

• виділення сполук, що пригнічують активність інших мікроорганізмів або обмежують виживання і функціонування макроорганизмов.

ПОДІЛИТИСЯ: