Функції і властивості заднього мозку

До заднього мозку відносяться міст, розташований центрально, і лежачий позаду нього мозочок. У людини міст (вароліев міст) досягає найбільшого розвитку, він виглядає у вигляді поперечно лежачого стовщеного валика. Міст складається з безлічі нервових волокон, що зв’язують кору великого мозку зі спинним мозком і з корою півкуль мозочка. Між волокнами залягають ретикулярна формація, ядра V, VI, VlI, VIII пари черепних нервів.

Посилання на основну публікацію