Функції еритроцитів

Перша основна функція еритроцитів полягає в поглинанні кисню в легенях і перенесення його в капіляри тканин і в поглинанні вуглекислоти в капілярах тканин і доставці її в легені. Ця функція виконується гемоглобіном.

У здійсненні цієї функції вирішальне значення має поверхню еритроцита, яка завдяки двояковогнутой формі значно збільшена в порівнянні з круглою формою.
Загальна поверхня всіх еритроцитів крові людини дорівнює 3000-3200 м2, з них 130 м2 припадають на поверхню тих еритроцитів, які в кожний момент знаходяться в капілярах тканин, і стільки ж на поверхню тих еритроцитів, які знаходяться в капілярах легень. Поверхня еритроцитів в 1600 разів більше поверхні тіла.

Проникнення газів з еритроцитів в тканині і з тканин в еритроцити забезпечується тим, що еритроцити внаслідок малого діаметра капілярів проштовхуються через них поодинці і тим, що в капілярах ток крові різко уповільнений.

Друга дуже важлива функція еритроцитів полягає в тому, що вони грають найголовнішу роль у збереженні активної реакції крові. Ця функція також виконується гемоглобіном і забезпечується проникністю оболонки еритроцитів для аніонів та її непроникністю для катіонів і гемоглобіну. Тому при підвищенні тиску вуглекислоти в тканинах аніони, і особливо Cl, переходять в еритроцити, що звільняє в плазмі частина катіонів, які пов’язують надходить вуглекислоту і утворюють солі – бікарбонати, а аніони, що надійшли в еритроцити, віднімають частина катіонів від гемоглобіну і утворюють нейтральні солі.

У легенях, навпаки, утворюється в еритроцитах оксигемоглобін як більш сильна кислота віднімає катіони, а звільнені аніони переходять назад у плазму і з’єднуються з тими катіонами, які звільнилися після розпаду бікарбонатів і видалення вуглекислоти в легенях. Те ж відбувається і при надходженні в кров інших кислот.

Третя функція еритроцитів – підтримка іонного складу крові.
Четверта функція еритроцитів – їх участь у водному і сольовому обміні.
Через еритроцити проходить величезна кількість води з розширеними в ній речовинами. За добу вони пропускають від 300 до 2000 дм3 води.
Крім того, еритроцити здатні адсорбувати токсини, гормони і продукти розщеплювання білків і, внаслідок вмісту в них ферментів, брати участь у ферментативних процесах розщеплення білків, жирів і вуглеводів.

Посилання на основну публікацію