Функції центріолі

Точні функції центріолі залишаються невідомими. Поширена гіпотеза, що центріолі беруть участь в процесі ділення, утворюючи веретено поділу і визначаючи його спрямованість, проте визначеність в науковому світі відсутня.

Одиниця клітинної тканини людини має складну будову. На малюнку відзначені основні структури.

Кожен компонент має своє призначення, лише в конгломераті вони забезпечують функціонування важливої ​​частини живого організму.

Ознаки живої клітини

Жива клітина за своїми ознаками схожа з живою істотою в цілому. Вона дихає, харчується, розвивається, ділиться, в її структурі відбуваються різні процеси. Зрозуміло, що завмирання природних для організму процесів означає загибель.

Відмінні ознаки рослинної і тваринної клітини в таблиці

Рослинна і тваринна клітини мають як подібності, так і відмінності, які коротко описані в таблиці:

Ознака Рослинна Тваринна
Отримання живлення Автотрофний. Фотосинтезує поживні речовини Гетеротрофний. Не спричиняє органіку.
Зберігання і харчування У вакуолі В цитоплазмі
Запасний вуглевод Урохмал Глікоген
Репродуктивна система Утворення перегородки в материнській одиниці Утворення перетяжки в материнській одиниці
Клитинний центр і центріолі У нижчих рослин У всіх типів
Клітинна стінка Щільна, зберігає форму Гнучка, дозволяє змінюватися

Основні компоненти є подібними як для частинок рослинного, так і тваринного світу.

Тваринна клітина є складним чинним організмом, що володіє відмінними ознаками, функціями, метою існування. Всі органели і органели вносять свою лепту в процес життєдіяльності цього мікроорганізму.

Деякі компоненти вивчені вченими, функції ж і особливості інших ще тільки належить відкрити.

Посилання на основну публікацію