Фотосинтез – коротко

Фотосинтез – це процес перетворення енергії світла в енергію хімічних зв’язків органічних сполук за участю хлорофілу. У фотосинтезі розрізняють світлові і темнові реакції.

Світлова фаза фотосинтезу (рис. 33) протікає на мембранах тилакоїдів, що несуть кілька типів білкових комнлексов, основними з яких є фотосистеми I і II, а також АТФ-синтаза. До складу фотосистем входять пігментні комплекси, в яких, крім хлорофілу, нрісуствуют і каротин-іди.

Крім нігментних комнлексов, фотосистеми включають і ряд білків-акценторов електронів, які носледовательно нередают один одному електрони від молекул хлоріфілла. Послідовність цих білків називається Електронтранс-кравець ланцюгом хлоропластів.

З фотосистемою II також асоційований кисло-родвиделяющій білковий комнлекс.

В світловий фазі кванти світла, або фотони, нонадающіе на молекули хлорофілу, расноло-женние на мембранах тилакоїдів, нереводят їх у збуджений стан, що характеризується більш високою енергією електронів. При цьому збуджені електрони від хлорофілу фотосистеми I нередаются через Цень носредніков на нереносчік водню НАДФ, нрісоедіняющій нри цьому нротони водню, завжди наявні у водному розчині:

НАДФ + 2e ~ + 2H + ч НАДФН + Н +.

Електрони від хлорофілу фотосистеми II також нередаются але електронтранснортной цінуй, проте вони занолняют «електронні дірки» хлорофілу фотосистеми I. Недолік електронів в хлорофілу фотосистеми II занолняется за рахунок забирання у молекул води, яке нроісходіт за участю вже уномінавшегося вище кисень-що виділяє комнлекса. В результаті розкладання молекул води, яке називається фотоліз, утворюються протони водню і виділяється молекулярний кисень, що є нобочним нродуктом фотосинтезу. Протони водню, Након в нолості ти-лакоіда в результаті фотолізу води і нагнітання нри нереносе електронів але електронтранснортной цінуй, випливають з тилакоида через канал в мембранному білку – АТФ-синтази, нри цьому з АДФ синтезується АТФ. Даний нроцесс називається фотофосфорилювання. Новоутворена в світлових реакціях АТФ вноследствіі буде існоль-зована в темнових реакціях.

Посилання на основну публікацію