Формотворча взаємодія

Вільне існування в організмі характерно тільки для зважених в плазмі крові і в лімфі клітинних елементів. Всі інші клітини, як фіксовані in situ, так і рухомі (наприклад, макрофаги), а також і інші тканинні елементи (наприклад, волокнисті структури) утворюють відносно фіксовані в просторі органу тканинні структури. Усередині тканинних структур формуються спеціалізовані міжклітинні контакти, необхідні як для функціонування клітин, так і для координації діяльності клітин у складі тканинних структур. Прикладами таких тканинних структур є клітинні острівці, пласти (і їх варіанти – трубки і фолікули), а також клітинні та неклітинні тривимірні мережі.

З фізіологічної точки зору клітинні пласти і їх варіанти, розташовані на кордоні між різними компартментами (наприклад, між внутрішнім і зовнішнім середовищем організму), є напівпроникними бар’єрами, для яких характерна виборча проникність (див. Нижче розділ «Трансклеточная проникність»).

Формування і функціонування всіх тканинних структур відбувається тільки на основі їх взаємної впізнавання і взаємної адгезії.

Посилання на основну публікацію