Фізіологія нервів і нервових волокон. Типи нервових волокон

Фізіологічні властивості нервових волокон:

 • збудливість – здатність приходити в стан збудження у відповідь на подразнення;
 • провідність – здатність передавати нервові збудження у вигляді потенціалу дії від місця подразнення по всій довжині;
 • рефрактерність (стійкість) – властивість тимчасово різко знижувати збудливість в процесі збудження.
 • Нервова тканина має найкоротший рефрактерний період. Значення рефрактерності: охороняє тканину від перезбудження, здійснює відповідну реакцію на біологічно значимий подразник;
 • лабільність – здатність реагувати на подразнення з певною швидкістю. Лабільність характеризується максимальним числом імпульсів збудження за певний період часу (1 с) в точній відповідності з ритмом подразнень, що наносяться.

Нервові волокна не є самостійними структурними елементами нервової тканини, вони являють собою комплексне утворення, що включає наступні елементи:

 • відростки нервових клітин – осьові циліндри;
 • гліальні клітини;
 • сполучно-тканинну (базальну) платівку.

Головна функція нервових волокон – проведення нервових імпульсів. Відростки нервових клітин проводять самі нервові імпульси, а гліальні клітини сприяють цьому проведенню. За особливостями будови і функцій нервові волокна поділяються на два види: безмієлінові і мієлінові.

Безмієлінові нервові волокна не мають мієлінової оболонки. Їх діаметр 5-7 мкм, швидкість проведення імпульсу 1-2 м/с. Мієлінові волокна складаються з осьового циліндра, покритого мієліновою оболонкою, утвореної швановськими клітинами.

Осьовий циліндр має мембрану і оксоплазму. Мієлінова оболонка складається на 80% з ліпідів, що володіють високим омічним опором, і на 20% з білка. Мієлінова оболонка не покриває суцільно осьовий циліндр, а переривається і залишає відкритими ділянки осьового циліндра, які називаються вузловими перехопленнями (перехоплення Ранвье). Довжина ділянок між перехопленнями різна і залежить від товщини нервового волокна: чим воно товще, тим довше відстань між перехопленнями. При діаметрі 12-20 мкм швидкість проведення збудження становить 70-120 м/с.

Залежно від швидкості проведення збудження нервові волокна діляться на три типи:

 • А;
 • В;
 • С.

Найбільшою швидкістю проведення збудження володіють волокна типу А, швидкість проведення збудження яких досягає 120 м/с, має швидкість від 3 до 14 м/с, С – від 0,5 до 2 м/с.

Не слід змішувати поняття «нервове волокно» і «нерв».

Нерв – комплексне утворення, що складається з нервового волокна (мієлінового або безмієлинового), пухкої волокнистої сполучної тканини, що утворить оболонку нерва.

Посилання на основну публікацію