Фізіологія мікроорганізмів

Фізіологія досліджує життєві функції організму – живлення, дихання, ріст, розвиток, а також взаємодія організму з зовнішнім середовищем.

Вивчення фізіологічних процесів, властивих мікроорганізмам, має важливе значення, так як мікроорганізми роблять активний вплив на навколишнє середовище, на неживої і живий світ.

Знання фізіології мікроорганізмів дозволяє цілеспрямовано використовувати їх в практичній діяльності людини, успішніше вести боротьбу зі шкідливими мікроорганізмами.

Змінює вплив мікроорганізмів на навколишнє середовище пов’язане з обміном речовин, в процесі якого із зовнішнього середовища надходять необхідні організму речовини, а з мікроорганізму в зовнішнє середовище виділяються продукти його життєдіяльності. У результаті обміну речовин забезпечується ріст і розвиток мікроорганізмів. Основними процесами обміну речовин організму є живлення і дихання.

Під час харчування організм отримує і засвоює з їжі необхідні йому речовини. Ці речовини використовуються ним для побудови та оновлення власних речовин, з яких складається організм, а також для забезпечення енергією відбуваються в ньому життєвих процесів.

При диханні складні органічні речовини окислюються до більш простих (іноді до мінеральних речовин), в результаті чого звільняється потрібна організму енергія.

Харчування і дихання відбуваються одночасно, вони взаємопов’язані і здійснюються в організмі як єдиний процес. Утворені в результаті харчування й дихання непотрібні організму продукти обміну речовин виділяються їм у навколишнє середовище.

Клітка мікроорганізму складається з багатьох хімічних елементів, найважливішими з яких є вуглець, кисень, водень, азот, а також сірка, фосфор, калій, кальцій, магній і залізо. Крім того, до складу клітинних речовин входять мідь, цинк, нікель, марганець, йод та інші. Кількість їх у клітині настільки незначно, що вони отримали загальну назву – мікроелементи, однак грають дуже важливу роль у життєдіяльності організму.

Всі зазначені елементи утворюють органічні і неорганічні речовини, що входять до складу мікробної клітини.

Як і інші організми, мікроби складаються з води, білків, жирів, вуглеводів і мінеральних речовин.

Вода становить до 85 % ваги тіла мікроорганізмів. Вона служить середовищем, в якій протікають всі хімічні перетворення, що відбуваються в клітині. Нестача води призводить до порушення обміну речовин в клітині, а потім до її загибелі.

Білки є найважливішою складовою частиною органічних речовин, що входять до мікробну клітину. На частку білків падає 50 % і більше сухої ваги мікробів. Білкам належить вирішальна роль у життєдіяльності організму, бо без білків немислима саме життя.

Деякі з білків клітини здатні каталізувати різні біохімічні процеси. Такі білки називаються ферментами.

Жири становлять у більшості мікроорганізмів лише незначну частину, приблизно 5%, сухої ваги. Деякі мікроорганізми містять жиру значно більше – до 40%.

Жирові речовини знаходяться в клітці у зв’язаному і вільному стані. Пов’язані жири є складовою частиною протоплазми і оболонки, вільні жирові речовини – енергетичним і запасним поживним матеріалом.

Вуглеводи знаходяться в тілі мікроорганізмів головним чином у вигляді глікогену, крохмалю і клітковини. Вміст вуглеводів в мікроорганізмах коливається у великих межах.

Бактерії містять вуглеводів до 30% від сухої речовини, значно більше їх у тілі грибів – до 60% від сухої речовини.

Вуглеводи використовуються для побудови клітинних оболонок і є енергетичним матеріалом клітини. Крім того, вони беруть участь у синтезі жирів і білків.

Мінеральні речовини відіграють важливу роль у життєдіяльності мікробної клітини; від них залежить величина осмотичного тиску всередині клітини, стан протоплазми і протягом багатьох біохімічних реакцій. Недолік у живильному середовищі якого-небудь мінерального елемента призводить до порушення обміну речовин у мікробної клітини, вона припиняє розвиватися і гине.

Ссылка на основную публикацию