Фізіологія формених елементів крові. Фізіологія еритроцитів

Еритроцити – червоні кров’яні тільця, без’ядерні клітини, що містять дихальний пігмент – гемоглобін. Вони утворюються в червоному кістковому мозку, потім надходять у кров у вигляді юних без’ядерних попередників – ретикулоцитів, після чого протягом кількох годин відбувається їх дозрівання. Руйнуються еритроцити в селезінці. Залежно від розмірів діляться на нормоцити, мікроціти і макроціти. Приблизно 85% всіх клітин мають форму двояковогнутого диска або лінзи з діаметром 7,2-7,5 мкм. Така структура обумовлена ​​наявністю в цитоскелет білка спектрина і оптимальним співвідношенням холестерину і лецитину. Завдяки даній формі еритроцит здатний переносити дихальні гази – кисень і вуглекислий газ.
Найважливішими функціями еритроцита є:
1) дихальна;
2) поживна;
3) ферментативна;
4) захисна;
5) буферна;
6) участь в імунологічних реакціях.
Дихальна функція пов’язана з наявністю гемоглобіну і бікарбонату калію, за рахунок яких здійснюється перенесення дихальних газів.
Поживна функція пов’язана зі здатністю мембрани клітин адсорбувати амінокислоти і ліпіди, які з потоком крові транспортуються від кишечника до тканин.
Ферментативна функція обумовлена ​​присутністю на мембрані карбоангідрази, метгемоглобінредуктази, глютатіонредуктази, пероксидази, істинної холінестерази та ін.
Захисна функція здійснюється в результаті осідання токсинів мікробів і антитіл, а також за рахунок присутності факторів згортання крові і фібринолізу.
Буферна функція еритроцитів забезпечується за рахунок гемоглобіну: еритроцити беруть участь у регуляції кислотно-лужної рівноваги.
Оскільки еритроцити містять антигени, то їх використовують в імунологічних реакціях для виявлення антитіл у крові.
Еритроцити є найчисленнішими форменими елементами крові. Так, у чоловіків в нормі міститься 4,5-5,5 × 1012 / л, а у жінок – 3,7-4,7 × 1012 / л. У новонароджених і дітей до 6 років кількість еритроцитів коливається від 4,0 × 1012 / л до 4,5 × 1012 / л, а у дітей від 6 до 14 років – від 4,5 × 1012 / л до 4,8 × 1012 / л. Кількість еритроцитів у крові мінливе. Збільшення кількості еритроцитів називається еритроцитозом і спостерігається при згущенні крові, еритреми (хвороби Вакеза), зменшення кількості еритроцитів називається Еритропенія і спостерігається при анемії, злоякісних новоутвореннях.
Еритроцити володіють фізіологічними і фізико-хімічними властивостями:
1) пластичністю;
2) осмотичної стійкістю;
3) наявністю креаторних зв’язків;
4) здатністю до осідання;
5) агрегацией;
6) деструкцією.
Пластичність багато в чому обумовлена ​​будовою цитоскелету, в якому дуже важливим є співвідношення фосфоліпідів і холестерину. Це співвідношення виражається у вигляді ліполітичного коефіцієнта і в нормі становить 0,9.
Пластичність еритроцитів – здатність до оборотної деформації при проходженні через вузькі капіляри і мікропори. При зниженні кількості холестерину в мембрані спостерігається зниження стійкості еритроцитів. Порушення деформованості еритроцитів може призвести до значних порушень реологічних властивостей крові. Зміна форми еритроцитів називається пойкілоцитозом, а зміна розмірів – анизоцитозом. У дітей до 6 років зустрічається фізіологічний анизоцитоз – розміри еритроцитів коливаються в межах від 3,25 до 10,25 мкм.
Осмотичний тиск в клітинах трохи вище, ніж у плазмі, за рахунок внутрішньоклітинної концентрації білків. Також на осмотичнийтиск впливає і мінеральний склад (в еритроцитах переважає калій і знижений вміст іонів натрію). За рахунок наявності осмотичного тиску забезпечується нормальний тургор судин.
В даний час встановлено, що еритроцити є ідеальним переносниками, оскільки мають креаторнимі зв’язками, транспортують різні речовини і здійснюють міжклітинну взаємодію.
Здатність до осідання обумовлена ​​питомою вагою клітин, який вище, ніж у плазми крові. У нормі вона не висока і пов’язана з наявністю білків альбумінової фракції, які здатні утримувати гідратну оболонку еритроцитів. Глобуліни є ліофобні колоїди, які перешкоджають утворенню гідратної оболонки. Співвідношення альбумінової і глобулиновой фракцій крові (білковий коефіцієнт) визначає швидкість осідання еритроцитів. У нормі він становить 1,5-1,7.
При зменшенні швидкості кровотоку і збільшенні в’язкості спостерігається агрегація. При швидкої агрегації утворюються «монетні стовпчики» – помилкові агрегати, які розпадаються на повноцінні клітини із збереженою мембраною і внутрішньоклітинної структурою. При тривалому порушенні кровотоку з’являються справжні агреганти, що викликають утворення мікротромбів.
Деструкція (руйнування еритроцитів) відбувається через 120 днів в результаті фізіологічного старіння. Воно характеризується:
1) поступовим зменшенням вмісту ліпідів і води в мембрані;
2) збільшеним виходом іонів калію і натрію;
3) переважанням метаболічних зрушень;
4) погіршенням здатності до відновлення метгемоглобіну в гемоглобін;
5) зниженням осмотичної стійкості, що приводить до гемолізу.
Старіючі еритроцити за рахунок зниження здатності до деформації застряють в мілліпоровие фільтрах селезінки, де поглинаються фагоцитами. Близько 10% клітин піддаються руйнуванню в судинному руслі.

Посилання на основну публікацію