1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Біологія
 3. Фізіологічні властивості синапсів, їх класифікація

Фізіологічні властивості синапсів, їх класифікація

Синапс – це структурно-функціональне утворення, яке забезпечує перехід збудження або гальмування із закінчення нервового волокна на іннервуючу клітину.

Структура синапсу:

 • пресинаптична мембрана – електрогенна мембрана в терміналі аксона, утворює синапс на м’язовій клітці;
 • постсинаптична мембрана – електрогенна мембрана іннервуючої клітини, на якій утворений синапс;
 • синаптична щілина – простір між пресинаптичною і постсинаптичною мембраною, яка заповнена рідиною і за складом нагадує плазму крові.

Існує кілька класифікацій синапсів.

За локалізацією:

 • центральні синапси;
 • периферичні синапси.

Центральні синапси лежать в межах центральної нервової системи, а також знаходяться в гангліях вегетативної нервової системи.

Центральні синапси – це контакти між двома нервовими клітинами, причому ці контакти неоднорідні, і залежно від того, на якій структурі перший нейрон утворює синапс з другим нейроном, розрізняють:

 • аксосоматичний – утворений з аксонів одного нейрона і тілом іншого нейрона;
 • аксодендричний – утворений з аксонів одного нейрона і дендритом іншого;
 • аксоаксональний – аксон першого нейрона утворює синапс на аксоні другого нейрона;
 • дендродендритний – дендрит першого нейрона утворює синапс на дендриті другого нейрона.

Периферичні синапси

Розрізняють декілька видів периферичних синапсів:

 • міоневральний (нервово-м’язовий) – утворений аксонами мотонейрона і м’язової кліткою;
 • нервово-епітеліальний – утворений аксонами нейрона і секреторною клітиною.

Функціональна класифікація синапсів:

 • збуджуючі синапси;
 • гальмуючі синапси.

За механізмом передачі збудження в синапсах:

 • хімічні;
 • електричні.

Особливість хімічних синапсів полягає в тому, що передача збудження здійснюється за допомогою особливої ​​групи хімічних речовин – медіаторів.

Розрізняють декілька видів хімічних синапсів:

 • холінергічні – в них відбувається передача збудження за допомогою ацетилхоліну;
 • адренергічні – в них відбувається передача збудження за допомогою 3 катехоламінів;
 • дофамінергічні – в них відбувається передача збудження за допомогою дофаміну;
 • гістамінергічні – в них відбувається передача збудження за допомогою гістаміну;
 • Ггаммаргічні – в них відбувається передача збудження за допомогою гамма-аміномасляної кислоти, тобто розвивається процес гальмування.

Особливість електричних синапсів полягає в тому, що передача збудження здійснюється за допомогою електричного струму. Таких синапсів в організмі виявлено мало.

Синапси мають ряд фізіологічних властивостей:

 • клапанна властивість синапсів – здатність передавати збудження тільки в одному напрямку з пресинаптичної мембрани на постсинаптичну;
 • властивість синаптичної затримки – пов’язано з тим, що швидкість передачі збудження знижується за рахунок малої швидкості дифузії медіатора;
 • властивість потенціації – кожний наступний імпульс буде проводитися з меншою постсинаптичною затримкою. Це пов’язано з тим, що на пресинаптичній і постсинаптичній мембрані залишається медіатор (ацетилхолін) від проведення попереднього імпульсу;
 • низька лабільність синапсу – 100-150 м/с.
ПОДІЛИТИСЯ: