Фізіологічні розчини

Фізіологічними розчинами називаються штучні розчини, що містять деякі мінеральні речовини приблизно в тій же концентрації, в якій вони знаходяться в плазмі крові. Ці ізотонічні розчини мають однакове з кров’ю осмотичний тиск.

Фізіологічне значення має не тільки загальна концентрація іонів, але і співвідношення концентрації окремих іонів в розчині. Ізотонічні розчини NaCl не можуть вважатися цілком фізіологічними, тобто такими, які повністю зберігають життєдіяльність, однак вони зазвичай називаються фізіологічними.
Фізіологічний розчин NаСl для ссавців і людини – 0,85 – 0,9 %. Інші фізіологічні розчини ближче за своїм складом до плазми крові.

Перед введенням в кров, теплокровних тварин фізіологічні розчини нагрівають до температури тіла (37-38 ° С). При користуванні цими розчинами для дослідів на ізольованих органах їх, крім того, насичують киснем. Але фізіологічні розчини при введенні в кров швидко всмоктуються тканинами, так як вони не містять білків. Тому при введенні в кров до них додають колоїд – гуміарабік.

Посилання на основну публікацію