1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Ферменти (біологічні каталізатори)

Ферменти (біологічні каталізатори)

Ферменти – це особливі білкові молекули, що прискорюють реакції.

Ферменти являють собою велику групу специфічних білків, присутніх у всіх без винятку клітинних біосистемах.

Ферменти часто називають біологічними каталізаторами. За допомогою білків-ферментів реалізується генетична інформація і здійснюються всі процеси обміну речовин і енергії в живих клітинах. Саме завдяки ферментам все біохімічні реакції органічного світу в клітці строго структуровані, відбуваються в певному порядку, в певних місцях клітинних біосистем і здійснюються за участю високоспецифічних біокатализаторів з певною швидкістю. Ця швидкість набагато перевищує швидкість роботи каталізаторів в реакціях неорганічного світу (ферменти прискорюють реакцію в 1010 разів). Без них всі процеси в клітині протікали б дуже повільно.

Одна з головних особливостей ферментів – здатність до спрямованого і регульованого дії, завдяки чому контролюється і реалізується узгодженість всіх ланок обміну речовин – одні ферменти беруть участь в реакціях синтезу (синтез біомолекул), а інші – в реакціях розпаду (вивільнення необхідної для цих процесів енергії).

Для того щоб перетворити вихідні речовини через ряд проміжних сполук в «продукт», кілька ферментів діють послідовно, один за іншим. Реакції протікають узгоджено, підкоряючись суворої регуляції, що пояснюється специфічною природою ферментів. При цьому завжди один фермент каталізує тільки одну реакцію. Послідовність реакцій становить так званий метаболічний шлях. У клітці працює одночасно багато метаболічних шляхів. Завдяки ферментам все біохімічні процеси в клітині йдуть в упорядкованому вигляді.

Регулююча здатність ферментів реалізується через зміну швидкості їх дії і залежить від концентрації відповідних субстратів, pH-середовища, температури і від присутності специфічних речовин, що активують або пригнічують каталітичну здатність якихось ферментів. Більшість ферментів проявляють максимальну активність при значеннях pH, близьких до нейтрального, т. Е. До 7,0, але є і працюють в кислому середовищі.

Деякі ферменти активні тільки в присутності певних неорганічних або якихось малих органічних молекул, які самі не є каталізаторами. Такі речовини називають коферментами.

ПОДІЛИТИСЯ: