Фенотип: визначення, приклади, взаємозв’язок з генотипом

Визначення: фенотип – виражені фізичні особливості організму, певні генотипом, домінуючими генами, випадкової генетичної варіацією і впливом навколишнього середовища.

Приклади: такі риси, як колір, висота, розмір, форма і поведінку.

Взаємозв’язок фенотипу і генотипу

Генотип організму визначає його фенотип. Всі живі організми мають ДНК, яка дає інструкції для виробництва молекул, клітин, тканин і органів. ДНК містить генетичний код, який також відповідає за напрямок всіх клітинних функцій, включаючи мітоз, реплікацію ДНК, синтез білка і перенесення молекул.

Фенотип організму (фізичні риси і поведінку) визначаються їх успадкованими генами. Гени являють собою певні ділянки ДНК, які кодують структуру білків і визначають різні ознаки. Кожен ген розташований на хромосомі і може існувати в більш ніж одній формі. Ці різні форми називаються алелями, які розташовуються в певних місцях на певних хромосомах. Аллели передаються від батьків до потомства через статеве розмноження.

Диплоїдні організми успадковують два аллеля для кожного гена; один аллель від кожного з батьків. Взаємодія між алелями визначають фенотип організму. Якщо організм успадковує два однакових алелі для певної ознаки, він гомозиготний за цією ознакою. Гомозиготні особини висловлюють один фенотип для даної ознаки. Якщо організм успадковує два різних аллеля для певної ознаки, він є гетерозиготних за цією ознакою. Гетерозиготні особини можуть висловлювати більш одного фенотипу для даної ознаки.

Риси можуть бути домінуючими або рецесивними. У схемах успадкування повного домінування фенотип домінуючою риси повністю маскує фенотип рецесивного ознаки. Є також випадки, коли відносини між різними алелями не виявляють повного домінування. При неповному домінуванні домінуюча аллель повністю не маскує іншу аллель. Це призводить до фенотипу, який являє собою суміш фенотипів, які спостерігаються в обох аллелях. При кодоминировании обидва алелі повністю виражені. Це призводить до фенотипу, в якому обидві ознаки спостерігаються незалежно один від одного.

Фенотип і генетичну різноманітність

Генетична різноманітність може впливати на фенотип. Воно описує зміни генів організмів у популяції. Ці зміни можуть бути результатом мутацій ДНК. Мутації є змінами послідовностей генів в ДНК.

Будь-яка зміна послідовності генів може змінити фенотип, виражений в успадкованих аллелях. Потік генів також сприяє генетичною різноманітністю. Коли нові організми потрапляють в популяцію, вводяться нові гени. Введення нових алелей в генофонд робить можливими нові комбінації генів і різні фенотипи.

Під час мейозу утворюються різні комбінації генів. У мейозі гомологічні хромосоми випадковим чином поділяються на різні клітини. Передача гена може відбуватися між гомологічними хромосомами через процес перетину. Ця рекомбінація генів може створювати нові фенотип в популяції.

Посилання на основну публікацію