1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Еволюція в природі

Еволюція в природі

Еволюція – це історичний розвиток живої природи з моменту виникнення життя і до теперішнього часу. Сюди включають всі адаптивні зміни, які виникли в результаті мутацій генетичного матеріалу і з’явилися причиною існуючих відмінностей між організмами. Цей термін був запропонований швейцарським натуралістом Шарлем Боннз (1762), але спочатку їм позначали ембріональний розвиток організму в яйці (точніше, поступове збільшення в розмірах маленького організму, який, згідно існуючій тоді думку, був уже повністю сформований).

Основними характеристиками еволюції є: незворотність, адаптивність і спадкоємність. Незворотність еволюції проявляється в тому, що одного разу зниклий ознака не може повторитися в колишньому вигляді. Наприклад, китоподібні, предки яких вели наземний спосіб життя, вдруге освоїли водний спосіб життя. У їх будові виділяються рибообразние ознаки: обтічна форма тіла, передні кінцівки у формі плавника і редукція задніх кінцівок, гомодентность (зуби не диференційовані на різці, ікла і корінні). Однак ці тварини зберігають принципові риси організації ссавців: теплокровность, внутрішньоутробний розвиток і вигодовування дитинчат молоком, високорозвинена нервова система. У них повторно не виникли зябра і газообмін здійснюється в легенях, немає повітряного міхура і луски на шкірі. Аналогічний приклад можна привести і у рослин, які в процесі повторного освоєння водного середовища зберегли розчленування тіла на вегетативні органи. У них є диференційовані тканини, багатоклітинні органи розмноження й інші ознаки вищих рослин, але талломная організація і ризоїди, притаманні водоростям, не змогли з’явитися повторно.

Адаптивне напрям еволюції стане зрозумілим пізніше, коли ми будемо розглядати її основні механізми – боротьбу за існування і природний відбір. Тут обмежимося нагадуванням деяких положень мутаційної мінливості (детально про неї розповідається у відповідному розділі генетики). Перетворення генетичного матеріалу носить випадковий характер, тому змінений в результаті мутації ознака може бути або корисним, або шкідливим, або нейтральним. Легко зрозуміти, що перевага організму дасть лише корисна мутація, тоді як шкідлива заважатиме (зрозуміло, не сама мутація, а змінений нею білок, який контролює ознака!). Тому, згідно еволюційної теорії, накопичуються тільки корисні для особини, а отже і для всього виду в цілому, ознаки. Наступність еволюційних перетворень виражається в тому, що нові ознаки не виникають з нічого, а утворюються шляхом перетворення вже наявної структури. Наприклад, поділ хребетного стовпа на відділи (шийний, тулубовий, крижовий, хвостовий) у земноводних було б неможливо, якби вони не мали хребта. Ускладнення відділів головного мозку у ссавців не відбулося б, не май їх предки мозку. Отже, в обох випадках (і у всіх інших теж!) Відбулася зміна вже наявної структури – малодіфференці-рованного хребетного стовпа і слаборозвиненого мозку. При цьому важливо пам’ятати, що перетворення у одних організмів тягнуть за собою в тій чи іншій мірі зміни в інших. Наприклад, поява фотосинтезу за участю фотосистеми II дало передумову аеробного дихання, оскільки при фотолізі води виділяється молекулярний кисень. Менш масштабним прикладом буде співвідношення в швидкості хижака і жертви – чим швидше бігає жертва, тим швидше змушений тікати хижак, щоб її наздогнати.

Таким чином, еволюцію живих організмів можна представити як історичний незворотний процес адаптивних змін, що відбувається на всіх рівнях організації живої природи, який характеризується загальною прогресивної спрямованістю.

В еволюційному вченні виділяються три основних моменти: виникнення життя на Землі, послідовні перетворення окремих груп організмів і виникнення людини з його соціальним устроєм. Слід зазначити, що прихильники тієї чи іншої теорії еволюції (так само як і її противники) при обгрунтуванні обстоюваної точки зору багато в чому ґрунтуються на гіпотезах і здогадах (а часто навіть внутрішньому переконанні), які неможливо достовірно перевірити. Дійсно, хто може строго засвідчити обставини виникнення першого організму, людини, нового виду ?! Читач вільний погоджуватися або не погоджуватися з прочитаним. Проте вимоги вступного іспиту з біології цілком конкретні, і ми наводимо необхідну для конкурсного випробування інформацію в суворій відповідності з програмою з біології для вступників до російських вузів.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Властивості ферментів