Еволюція культурних форм організмів (за Ч. Дарвіном)

Ще до Ч. Дарвіна було широко відомо, що всі культурні рослини і домашні тварини походять від диких предків. Наприклад, предками домашніх курей вважалися дикі Банківські кури, а різних порід голубів (рис. 9) – дикий скелястий голуб. Але як могло виникнути таке розмаїття порід? Яким чином у організмів з’явилися ознаки, невластиві їх диким предкам? Саме на ці питання і належало відповісти Ч. Дарвіном.

Спадковість і мінливість організмів. З давніх часів, приручаючи тварин і окультурівая рослини, людина прагнула зберегти у особин корисні для себе ознаки. Так, протягом короткого періоду в одному з фермерських господарств Англії була виведена нова порода мери-носних овець. Вихідною особиною для відбору став ягня, що народився з подовженим тілом і короткими ногами. Ці ознаки і послужили основою для створення нової коротконогий Анкон-ської породи овець (рис. 10). Аналогічним чином були виведені такі породи собак, як бульдог і такса, сорти махрових айстр, жоржин, троянд та ін.

Ч. Дарвін звернув увагу на те, що подібні зміни виникали нечасто і носили випадковий характер. Найчастіше зустрічалися більш дрібні, незначні зміни. Саме вони і враховувалися в селекційній роботі. На підставі цього Ч. Дарвін прийшов до висновку, що організмам притаманні два протилежних властивості: спадковість і мінливість. Спадковість консервативна і забезпечує збереження ознак, в той час як мінливість призводить до появи нових. Він виділив і охарактеризував дві основні форми мінливості: певну і невизначену.

Певна, або групова, мінливість є видиму (певну) відповідну реакцію організму на вплив середовища. Цей вид мінливості неуспадковується, і при припиненні дії чинника ознака повертається до вихідної форми. Невизначена, або індивідуальна, мінливість обумовлена ??внутрішніми причинами, відсутня у предків і виникає раптово. Зміни ці поодинокі, неадекватні дії зовнішніх чинників, з’являються у організмів спонтанно, з нез’ясовних причин (невизначено) і завжди успадковуються.

Крім цього Ч. Дарвін виділив ще одну форму мінливості – соотносительную (корелятивну), при якій зміна однієї ознаки зумовлює появу та інших ознак. Так, він звернув увагу на те, що довгоногі голуби мають довгі дзьоб і шию; білі коти і кішки з блакитними очима, як правило, глухі.

Будь-яка форма мінливості сама по собі ще не може привести до появи в природі нового виду – так само як без спрямованої роботи селекціонера не виникне новий сорт або порода. Рушійною силою створення культурних форм організмів служить штучний відбір.

Роль штучного відбору. Вивчаючи роботу селекціонерів, Ч. Дарвін докладно вивчив методи виведення нових порід і сортів. Так, численні сорти капусти городньої були отримані від вихідного дикого виду, причому селекція велася в різних напрямках: у кочанних і листових сортів відбору піддавалися такі ознаки, як кількість і форма листя, а у цвітної капусти – розмір суцвіть (рис. 11).

Узагальнивши багатовіковий досвід людства по створенню культурних форм організмів, Ч. Дарвін прийшов до наступних висновків.

  • 1. Кожен сорт або порода виведені від однієї вихідної форми, представленої диким виглядом. Передумовою для виникнення нових культурних форм служить мінливість організмів.
  • 2. Виведення нових сортів і порід не можна здійснити шляхом поліпшення умов утримання організмів, так як немає прямої залежності між появою нових ознак і факторами зовнішнього середовища.
  • 3. Одна з умов отримання нової культурної форми – раптове виникнення змін у поодиноких особин. Але такі випадки рідкісні і не є головними в селекції.
  • 4. Нові сорти і породи – результат діяльності людини, що включає оцінку дрібних змін у особин, підбір батьківських пар, схрещування, відбір і відбракування.

При багаторазовому повторенні цих операцій вдається вивести новий сорт чи породу. Творчу цілеспрямовану діяльність людини по виведенню нового сорту або породи Ч. Дарвін назвав штучним відбором. Природа поставляє спадкові зміни, а людина відбирає серед них корисні для себе і виводить нові форми. Встановивши причини еволюції культурних форм організмів, Ч. Дарвін перейшов до з’ясування рушійних сил еволюції, що діють в природі.

Спадковість; мінливість: певна (групова), невизначена (індивідуальна), співвідносна (коррелятивная); штучний відбір.

Посилання на основну публікацію