Еволюція і причини терморегуляції

Першими хребетними, що почали в девоні освоєння суші, стали земноводні. Але загальна система характеристик класу надійно втримала цих істот у вологих місцях проживання. Можна сказати, що амфібії на суші зупинилися перед бар’єром сухості. Цей бар’єр успішно долають їх еволюційні нащадки – з’являються в карбоні рептилії. В ході еволюції у представників саме цього класу розвивається система ознак, що дозволяє освоювати найзасушливіші місцеперебування. Рептилії в мезозої заселяють більшість наземних біотопів, першими серед хребетних освоюють політ, а багато, повернувшись в море, стають самими грізними морськими хижаками мезозою. Однак на суші рептилії зіткнулися зі своїм бар’єром. Їм не вдалося заселити зони, що мають холодний клімат: при низькій температурі обмін речовин у рептилій йде вкрай мляво (травлення, наприклад, сповільнюється настільки, що їжа починає розкладатися в кишечнику, що призводить до інтоксикації і смерті). Розвиток яйця при низькій температурі взагалі неможливо.

«Температурний бар’єр» проходять еволюційні нащадки рептилій – теплокровні, птахи та ссавці, що розвинули здатність до терморегуляції. Справжня теплокровность, або Теплокровність, не тільки робить організми менш залежними від зовнішніх умов, але пов’язана з посиленням всіх фізіологічних функцій і з якісно новим рівнем ускладнення поведінки. До кінця крейди теплокровні успішно освоюють більшість екологічних ніш на нашій планеті, а сучасну (кайнозойскую) еру історії Землі нерідко називають ерою птахів і ссавців.

На прикладі розвитку гомойотермии особливо чітко видна системність еволюційного процесу, глибока взаємопов’язаність в перетворенні всіх органів живих істот.

Птахи і ссавці, що виникли в мезозої від різних груп рептилій і в різний час, проходять ці перетворення незалежно один від одного, але кінцевий результат (незважаючи на відмінності в приватних механізмах) виявляється подібним.

Посилання на основну публікацію