Еволюція біосфери — коротко

Біосфера стала результатом довгих еволюційних процесів. Дослідниками виявлено і вивчені палеонтологічні докази цього, визначені основні етапи еволюції:

  • насичення атмосфери киснем;
  • становлення озонового екрану;
  • поява наземних організмів;
  • поява людини.

В даний час, з розвитком людини і його активністю, наслідки антропогенного впливу стали за своєю потужністю можна порівняти з дією найпотужніших геологічних сил.

Посилання на основну публікацію