1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Еволюційні теорії

Еволюційні теорії

Еволюція – зміна системи з часом під дією факторів середовища, в результаті якого вона набуває нових властивостей, переходить на нову більш досконалу щабель розвитку.

Матеріалісти – прихильники природного походження тварин і рослин.

Ідеалісти – прихильники походження тварин і рослин як результат творіння Бога.

Креаціоністи – прихильники теорії незмінності видів з часом.

Вид – сукупність особин, об’єднаних походженням, будовою, територією проживання, мають можливість схрещуватися один з одним і давати при цьому плідне потомство.

Бінарна номенклатура – система подвійних латинських назв рослин і тварин, перше з яких є родовим, а друге – видовим.

Ламарк – прихильник ідей трансформізму, першим запропонував еволюційну теорію. Він заперечував існування видів, запропонував градацію органічного світу на ряд класів у відповідності з послідовністю їх розвитку. Ламарк визнавав виникнення живого світу з неживого, ускладнення організмів від більш простоорганізованних до більш високоорганізованим, враховував роль середовища в цьому ускладненні

Еволюційна теорія Ч. Дарвіна – вчення про походження різних видів організмів шляхом вдосконалення в результаті дії трьох еволюційних факторів: спадковості, мінливості, природного відбору.

Природний відбір по Дарвіну – еволюційний фактор, що сприяє виживанню «сприятливих» особливостей будови і елімінація несприятливих. Природний відбір характеризується спрямованим дією, залежить від умов навколишнього середовища. В одній групі особин в результаті природного відбору може відбувається дивергенція ознак – накопичення протилежних ознак, внаслідок чого через ряд поколінь можливе формування різних видів.

Існує кілька форм природного добору в залежності від умов зовнішнього середовища.

Стабілізуючий відбір – природний відбір, який діє у відносно стабільних умовах середовища і спрямований на збереження середніх значень ознаки з елімінацією крайніх його проявів.

Рушійною відбір – різновид природного відбору, який діє в мінливих умовах середовища і призводить відповідно до цього до зміни середніх значень ознаки в ту чи іншу сторону.

Дізруптівний відбір – природний відбір, який діє при різкій зміні умов середовища і спрямований на утворення і збереження крайніх варіантів даної ознаки та елімінації його середніх значень.

Штучний відбір – відбір людиною особин з необхідними для нього ознаками, їх збереження і розмноження. В результаті штучного відбору відбувається поява нових видів рослин, тварин, мікроорганізмів. Успішність штучного відбору залежить від популяції особин, в якій проводиться відбір.

Чим вона більше і різноманітніше, тим більш успішним буде штучний відбір.

Адаптація – процес формування організмами різного роду пристосувань до мінливих умови проживання.

Маскування – зміна виду організмів (їх форми, забарвлення) відповідно до характеристиками навколишніх предметів.

Мімікрія – зміна виду організмів, коли незахищені тварини набувають схожість з захищеними.

Пристосувальні поведінкові реакції – поведінка, яка забезпечує адаптацію до тих чи інших умов середовища – загрозлива поза, накопичення корми та ін.

Фізіологічна адаптація – забезпечення сталості внутрішнього середовища організму під впливом внутрішнього середовища організму.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Бабірусса (Babyroussa babyrussa)