1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Еволюційні міграція

Еволюційні міграція

Міграція являє собою процес протилежний ізоляції. Його суть полягає у переміщенні організмів або генеративного матеріалу (наприклад, суперечка, насіння, плодів і т. Д.). Еволюційне значення міграції полягає в поширенні нових алелей і оновленні генофонду популяцій, а також розширенні ареалу та створенні нових популяцій. Міграції також сприяють підтримці стійкості виду, тому що міжпопуляційних-ні схрещування забезпечують вирівнювання генофонду. Наприклад, водяні вужі, що мешкають на островах північноамериканського озера Ері, існують у двох формах забарвлення – смугастої і не смугастої. Чи не смугасті вужі виявилися більш життєздатними, до того ж вони малопомітні в умовах місцевого ландшафту, рідше знищуються хижаками. Однак зникнення смугастих вужів при цьому не відбувається, оскільки в міру загибелі з материка постійно прибувають нові смугасті особини і поліморфізм популяції зберігається в колишньому співвідношенні форм.

Відомі два способи міграції: потік генів і інтрогресія генів. Потік генів відбувається при схрещуванні особин різних популяцій. При цьому мігруючі особини можуть включатися до складу популяції (так відбувається у багатьох ссавців, наприклад, людиноподібних мавп) або тільки злучатися, після чого продовжувати одиночну життя (наприклад, самці слонів при зустрічі зі стадом самок з дитинчатами). Потік генів забезпечує поширення алелей і збагачує генофонд.

Інтрогресія генів являє собою обмін генів в результаті міжвидового схрещування. Такий тип міграції рідко зустрічається у тварин, тому що в більшості випадків особини різних видів не можуть схрещуватися через описаних вище форм ізоляції, до того ж міжвидові гібриди зазвичай безплідні. Однак у рослин міжвидові схрещування відбувається частіше, тому у них інтрогресія поширена більш широко.

ПОДІЛИТИСЯ: