Еволюційна теорія Ч. Дарвіна — коротко

Факт еволюції був визнаний науковим співтовариством після публікації в 1859 році праці Чарльза Дарвіна «Про походження видів». Успіх цієї праці був зумовлений:

  • Вдалою назвою. У назві Дарвін відбив саме той запит, який цікавив наукове товариство. Схожі за тематикою праці інших вчених з менш вдалими назвами не спричинили інтересу.
  • Виразними доказами на практичних прикладах реальності впливу природного відбору на існуючі види в’юрків.
  • Строго логічними і повними обґрунтуваннями механізмів впливу різних зовнішніх факторів на мінливість видів і рівень їх пристосованості.
  • Палеонтологічними доказами.

Після оприлюднення його роботи відразу були відкинуті панували теорії про постійність і незмінність видів.

Посилання на основну публікацію