Еукаріоти

Еукаріоти, або ядерні – це надцарство живих організмів, клітини яких мають ядро. Еукаріотами є майже всі організми, крім бактерій (віруси відносяться до окремої категорії, яку не всі біологи виділяють, як категорію живих істот). До еукаріотів відносяться:

 • рослини;
 • тварини;
 • гриби;
 • і такий вид живих організмів, як слизовики.

Еукаріоти діляться на одноклітинні і багатоклітинні організми, але принцип будови клітини у всіх них однаковий.

Вважається, що перші еукаріоти з’явилися близько 2 млрд років тому і еволюціонували багато в чому завдяки сімбіогенезу – взаємодії клітин еукаріотів та бактеріями, які ці клітини поглинали, будучи здатні до фагоцитозу.

Еукаріотичні клітини мають дуже великий розмір, особливо у порівнянні з прокаріотичними.

У еукаріотичній клітині є близько десяти органоїдів, більшість з яких відділені мембранами від цитоплазми, чого немає у прокаріотів. Також у еукаріотів є ядро, про яке ми вже говорили. Це частина клітини, яка відгороджена від цитоплазми подвійною мембраною. Саме в цій частині клітини знаходяться ДНК, що містяться в хромосомі. Клітини зазвичай є одноядерними, але іноді зустрічаються багатоядерні клітини.

Є кілька варіантів поділу еукаріотів. Спочатку всі живі організми ділили тільки на рослини і тварин. Згодом виділили царства грибів, які значно різняться і від перших, і від других. Ще пізніше почали виділяти слизовиків.

Слизовики – це поліфілетична група організмів, яку деякі відносять до найпростіших, але кінцева класифікація цих організмів до кінця не класифікована. На одній зі стадій розвитку ці організми мають плазмодичну форму – це слизова речовина, яка не має чітких твердих покривів.

В цілому слизовики виглядають, як одна багатоядерна клітина, яка видна неозброєним поглядом.

З грибами слизовиків ріднить спороношення, які проростають зооспорами, з яких згодом і розвивається плазмодій.

Слизовики є гетеротрофами, здатні харчуватися осмотрофно, тобто всмоктувати поживні речовини безпосередньо через мембрану, або ендоцитозом – забирати всередину бульбашки з поживними речовинами. До слизевиків відносять:

 • акразієви;
 • міксоміцети;
 • лабіринтулові;
 • плазмодиофорові.

Відмінності прокаріотів та еукаріотів

Головною відмінністю прокаріотів та еукаріотів є те, що у прокаріотів немає оформленого ядра, відокремленого мембраною від цитоплазми. У прокаріотів кільцева ДНК знаходиться в цитоплазмі, а місце, де знаходиться ДНК, називається нуклеоїдом.

Додаткові відмінності еукаріотів:

 • З органоїдів прокаріоти мають тільки рибосоми 70S (дрібні), а в еукаріотів є не тільки великі 80S рибосоми, але і багато інших органоїдів;
 • Так як ядра у прокаріотів немає, то вони діляться діленням надвоє – не з допомогою мейозу/мітозу;
 • Еукаріоти мають гістони, яких немає у бактерій. Хромантин еукаріотів містить 1/3 ДНК і 2/3 білка, у прокаріотів все навпаки;
 • Клітка еукаріотів в 1000 разів більше за обсягом і в 10 разів більше за діаметром, ніж клітина прокаріотів.
Посилання на основну публікацію